Et friskt pust i Farsund kommunestyre?

På Rødt Farsund kan man lese følgende:

«Rødt vil at innbyggerne i Farsund kommune skal være lykkelige her og stolte over hjemkommunen sin. Vi vil ha en miljøvennlig kommune, med offentlig styrte velferdsordninger og en skole som det går gjetord om. Vi vil at de stadig økende forskjellene i menneskenes levekår utjevnes. Vi vil at barn og unge skal ha en fantastisk oppvekst i Farsund, slik at de blir værende. Vi vil ha likestilling, 6-timersdag, kort vei til sykehus, godt lokaldemokrati og trygge arbeidsplasser.»
Farsund Rødt

Dette og mer lover de på sin hjemmeside, men det er stort sett lekeplasser de konsentrere seg om, i tillegg til at vi må ha en folkefest når koronakrisa er over til høsten 2021, (som om det er fakta). Det var ikke dette jeg stemte på. Man kan bare se kontrasten til Lyngdal Rødt, der er de aktive.

Vi var flere som trodde på dette friske pustet de reklamerte med at de skulle bli. Men for eksempel da naboene til Marin Elektro-tomta hadde fått dem til å stille spørsmål ang saken i kommunestyret og første representanten melde seg inhabil da han er saksbehandler i teknisk forvaltning, og vararepresentanten feiget ut tyder på noe annet.

Jeg hører rykte om at lovlig valgte representanter var blitt «spilt ut» på en ureglementert måte, og at det var flere personer som ønsket å stå på liste. Kommunestyrerepresentanten fortalte meg på telefon at det var tull, han nærmest ofret seg da han stilte seg til disposisjon. Jeg spurte han hvordan de stilte seg til etableringen av batterifabrikken, hvorpå han svarte at de ikke hadde noen mening pga koronakrisa, og han som inhabil ikke kunne uttale seg. Et forhold, om det blir aktuelt, vil forandre distriktet totalt. Og de har ingen mening.

Jeg spør ham om hans påstand om at et parkeringshus ville løfte sentrum, men det ville han ikke svare på, og påstod at det var før han ble politisk aktiv, enda det var tre år etter at han var med å starte Rødt i byen. Da han etter tre ganger ikke svarte, spurte jeg om det var for at Gladstad skulle få bygge det han ville. Da ble jeg regelrett skjelt ut etter noter, jeg måtte slutte med konspireringen og trollingen, han skulle sende mine mail rett i bossset, og så slang han på røret.

Jeg skrev til lederen for Rødt lokalt, ingen svar. Etter to uker purret jeg, og fikk høre at hun var satt ut av omstendigheter, og hun videresendte det til nestleder. Hun sa også «Det at ingen vil stå som leder kan jeg ikke se er helt korrekt ,» mens nestleder sier «Vi er ikke akkurat AP og kan velge å vrake i listekandidater og folk som vil stå på topp!.. For et lite parti vil det være nok å stille liste.»

Ellers avspiste nestleder meg med bla bla, ingen beklagelse for hvordan jeg ble møtt, bare at vedkommende var «en bra kar». Og flere svar får jeg ikke.

Når man ser på Moxnes og husker Folkvord blir dette latterlig og patetisk, for meg ser det ut som om de har stilt til valg uten å kunne følge opp at de faktisk fikk en representant inn i kommunestyret. Det er å lure velgere. At man blir skjelt ut uten unnskyldning for at man engasjerer seg synes jeg er hårreisende. De ble valgt inn på en eller to stemmer, da bør man ikke holde seg med en slik velgerforakt.