Farsund sykehus – forlatt igjen

Nå står det en gang så flotte sykehuset igjen som et tomt skall, med knuste vinduer, manglede sikring og ikke en eneste bygningarbeider i sikte.

Sykehuset har en lang historie, med flere tiårs drift og kamp mot nedleggelse. I 2016 ville rådmann Vidar Torsøe vil bruke 300.000 kroner i 2017 på å utrede riving av bygningen. Da hadde Farsund hatt ti år på seg til å få gjort noe med bygningen, som ble kjøpt av Vest-Agder fylkeskommune etter at sykehusdriften ble avviklet. Uten at de hadde fått til noe som helst. Selv om det var oppnevnt en komité med en helseresortmodell, der tunge aktører som Aberia og Adolfsengruppen skulle gå inn som drivere og investorer. Men det ble ikke noe av dette heller.

Så ville et flertall i formannskapet legge sykehuset og den tilhørende tomta ut for salg på det åpne markedet, mot Venstres to stemmer. Hvis ikke eiendommen ikke var solgt innen 12 måneder etter at den ble lagt ut for salg, skulle det fremmes ny sak til kommunestyret. Men så ble det solgt til Erik Frøysnes, uten budrunde, for 6,3 millioner. Noe ordføreren mente var uproblematisk.

To år etterpå hadde han kanskje ombestemt seg. Frøysnes solgte det for 19 millioner. Til Byggmester Rosseland og to andre byggmestere, samt tre investorer fra Vestlandet.

Så gikk det over stokk og stein på tomta, og ble arbeidet meldt til Arbeidstilsynet av Farsund kommune og en «lamslått» ordfører. Søppel lå og slang, ting kom «flyvende» ut av vinduer, sikkerhet var fraværende. Byggeleder for sameiet, Geir Rosseland, var ute og lover at det skal bli gjort på en ordentlig måte og forsikret at de var på rett kurs.

4. februar i 2021 er Jørn Håland i Fjellbygg Norge AS og Rune Torsøe i Cora Invest AS ute i Lister og skryter av hva de skal få til. Tidligere investorer er nå ute, og Cora Invest AS eier 50 prosent av investeringsprosjektet, Fjellbygg Norge AS 25 prosent og andre investorer det resterende. Flotte bilder og tegninger presenteres.

Og i juli 2021 er de ute og bedyrer at de «ligger godt an». Planen var å starte å selge leiligheter allerede etter sommerferien. Så blir det stille i Lister. Inntil 18. januar, da er utbygger ute i Lister og sier at det ikke er så galt som det ser ut utenifra.

(Han får heller ingen spørsmål om hva forsinkelsene skylles)

Uten sikring kan man lett ta seg inn i bygningen.
Litt søppel her og der.
Vinduene er tettet med stilasdeler som slamrer i vinden.
En gjenglemt stige
og hjullaster
Her har en due laget seg et rede.
Siste sengeplass …