Økonomi

Minstepensjonen må ligge under EUs fattigdomsgrense

Nå har eldreomsorgen vært tema i alle valgkampene jeg klan huske, fra alle partiene. Bare det er nok til å vite at det kun brukes som propaganda.

Frp og SV ønsket å heve minstepensjonen over EUs fattigdomsgrense. Men flertallet sier nei. Reglene er slik at det kan de ikke gjøre, uten at det går ut over en annen gruppe.

Aps pensjonspolitiske talsperson Lise Christoffersen sier at endringene har så mange implikasjoner at de ikke kan gjøres uten en grundig utredning.

– Det er blant annet veldig tett knyttet til sliterne i arbeidslivet og om de skal ha mulighet til å gå av med pensjon ved fylte 62 år. Hvis minstepensjonen blir for høy, kan de se langt etter det, sier hun.

Det er faktisk slik at dersom minstepensjonene løftes opp til EUs fattigdomsgrense, viser beregninger at en yrkesaktiv må ha tjent minst 750.000 kroner årlig i 40 år for å ha rett til å gå av med tidligpensjon med dagens regler. Så AP er redd redd for at forskjellen mellom yrkesaktive og minstepensjonister blir for liten dersom minstepensjonene økes.

Slik setter de lavstatus-grupper opp i en kunstig konkurranse, slik at den store potten kan være øremerket de store, til skattelettelser og krisehjelp.

I SV og Frp sitt forslag går de inne for å slutte å underregulere pensjonene, noe derimot AP støtter. Men det gjenstår å se, for vi har som sagt hørt dette før.

depositphoto

Når regningen kommer …

Økonomer skal regne på hvor mye samfunnet kan spare på å la smitten spre seg blant folk så snart risikogruppene er vaksinert.
-Dagsavisen 04.02.21

De må jo tjene inn igjen det de bl.a. har brukt på Petter Stordalens Strawberry Group, hotellkjeden Scandic, Dyreparken, seismikkselskapet PGS, osv, så de kan ha sin profitt i fred, i gode som i dårlige tider.

depositphotos

Statlig koronahjelp går til utbytte

Klassekampen melder i dag 02.02.21 at Dyreparken i Kristiansand mottok 11,8 mill i statstøtte for tap i varmåndene. De har samtidig tatt ut et rekordutbytte på 10 mill. For å redde andre av selskapet i konsernet .

Ordningen er ment for å dekke uunngåelige faste utgifter som forsikring, husleie, strøm osv.

I mars meldte Dagens Næringsliv at Aker-sjefen ber om krisehjelp mens de deler ut 17, milliarder i utbytte.

Ole Nils Sunde har betalt i snitt 118 352 kr i skatt de siste sju årene, har sjøhytte til 75 mill i Tvedestrandsfjorden, en nesten 1200 kvm leilighet til nesten en kvart milliard. Hans selskaper har fått tilsammen 260 mill i statlig krisestøtte.

Han kjøpte Color Line i 1998, som er en av hans største suksesser, og selskapet har de siste fem årene hatt et resultat før skatt på 1,9 milliard.

Er dette riktige signaler å gi til en befolkning som stadig belastes med begrensende smitteverntiltak, som sliter med økonomien, mister jobben, fritidsaktiviteter mm? Til eierne av små og mellomstore bedrifter som går konkurs?

Dette burde bli gitt som lån, slik at de som klarer seg gjennom krisen, må betale tilbake, så staten bare tar tap for de som går konkurs. Ole-Andreas Næss, forsker ved Norges Handelshøyskole (NHH) sier at nå er økonomene, som ellers har vanskelig for å enes, enige om at staten ikke bør gi så mange hundre millioner til de største selskapene, selv er han klar på at staten bør ikke dele ut penger til kapitaleierne.

Finanstilsynet har oppfordret banker og forsikringsselskaper til å begrense utbytte og spare for å ha penger å møte eventuell kommende krise med. Telenor betalte heller 12, 4 mrd i utbytte

Problemet er om de rammes av krise, vil de få krisehjelp, til tross for dette, de er «to big too fail».

NHO ved Ole Erik Almlid og Øystein Dørum er ute og forsvarer at støtteordningen også burde gjelde store bedrifter da denne ikke tilfaller eierne, men foretaket.

Espen Henriksen, Førsteamanuensis – Institutt for finans, Espen Rasmus Moen, Research Professor – Institutt for samfunnsøkonomi og Gisle James Natvik, Professor – Institutt for samfunnsøkonomi på stiller i BI Business Review seg undrene til uttalelsene.

«At bunnlinjen til bedriftene tilhører bedriftens eiere, er en bærebjelke for det markedsøkonomiske systemet vårt.»

«Når eiere vil bruke bedriftens penger privat, må de ta dem ut som utbytte og betale skatt, slik NHO skriver. Men derfra å hevde at overføringer fra fellesskapet til bedriftene ikke er en overføring til eierne, er en feilslutning. Det blir som å påstå at ledighetstrygd ikke er en overføring til trygdemottageren fordi den er skattepliktig.

Om utbyttet blir stort eller lite i år, er heller ikke relevant. Hvis det ikke tas utbytte i år, gir overføringen fra fellesskapet rom for høyere utbytte senere år.»

«NHO har så vidt vi forstår vært en sparringpartner når regjeringen har utformet kompensasjonsordningen. Vi etterlyser derfor dokumentasjon fra regjeringen om hvordan de har foretatt de kritiske avveiningene.»

Vi husker tidligere at Statoil tok opp lån for å gi eierne utbytte. De skal høste overskudd, om det finnes eller ikke. Regningen sendes til skattebetalerne.

Etter at medlemmer fra siden Reddit benyttet seg av samme metoder som de proffe aksjemeklerne, ble små investorer utestengt fra å handle i fra Robinhood. Facebook stengte Wall Street-diskusjonsgruppen Robinhood Stock Traders pga samtaler om å kjøp aksjer.

Er man konspirasjon-teoretiker om man synes spillet virker rigget?

I gode eller onde dager …

Sinte unge mennesker vs Wall Street

Et aksjeforum på Reddit har i det siste kjøpt opp aksjer på eldre selskap som Game Stop og BlackBerry og Nokia, selskap som i konkurransen har blitt utdaterte, av nostalgi, for å vise at «massene har noe de skulle sagt», og straffe shortselgerne, dermed har Gamestop-aksjen de siste tre ukene har hatt en verdiøkning på 1.600 prosent. (30.01.2021)

Hedgefond og andre som driver shortsalg og håpet på å tjene på kursnedgang i Gamestop og andre aksjer, opplever store tap, og situasjonen har blitt til en nervekrig. Aksjemarkedet virker å bli negativt påvirket, i følge de fleste analytikere.

De har også kastet seg på sølv.

Dette viser at det ikke er noen sammenheng mellom selskapers verdi og hvilke verdier de skaper. Og hvor lite som skal til for å manipulere og sette systemet ut av balanse.

depositphotos