Dokumentarkiv

Dokumenter om Lista Renewable Park, Hellemyra og Nesheimvassdraget

Innsigelse fra Statholderen 21.04.2021

Skjøtselsplan for Slevdalsvann naturreservat

Verdien av økosystemtjenester fra våtmarker – Rapport bestilt av Miljødirektoratet 2018

Lokale virkninger av vindkraft – studie med casestudy av Lista vindkraftanlegg

Naturtypen myr – av Anders Lyngstad – NTNU Vitenskapsmuseet

Myrrestaurering av Anders Lyngstad og Marte Fandrem – NTNU Vitenskapsmuseet

Riksrevisjonens undersøkelse av styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av bærekraftsmålene

Norge trenger en strategi for elektrifiseringen – brev fra 10 av Norges største energiselskap til regjeringen

Prosess21 – strategiarbeid for norsk prosessindustri

Klimaplan for 2021–2030

The battery paradox – om konsekvensene av utvinning av råvarer mm.

Loading