Innlegg

Støtt underskriftkampanje mot industri på Hellemyra

Støtt underskriftkampanje mot industri på Hellemyra

Det planlegges storstilt industri på Hellemyra. Med tilhørende vei-utbygging i Nesheim-vassdraget Naturreservat Kommunen har lagt ut Offentlig ettersyn av ny ... Les Mer…
/ Aktuelt, Miljø
To klimaministre?

To klimaministre?

Det virker å være to klimaministre i den nye regjeringen. Den ene uttaler seg om rapporter fra FN, WHO osv, ... Les Mer…
/ Lista Renewable Energy Park
Uendelig med arbeidsplasser?

Uendelig med arbeidsplasser?

Argumentet RLEP og ordføreren prøver å forføre folk med er arbeidsplasser, i tillegg til å posere som samvittighetsfulle naturelskere. De ... Les Mer…
/ Lista Renewable Energy Park
Sakspapirer RLEP 2. omg

Sakspapirer RLEP 2. omg

Sakspapirene i områdeplanen i andre omgang, etter Statstforvalterens første innsigelse. Som også resulterte i et mageplask. Planbeskrivelse_med_KU_30.09.2021_ 1 KU -utredning ... Les Mer…
/ Teknologi

Deep fake

Vi lever i en tid der ikke bare "alle" er informasjonsformidlere med Internett og sosiale medier, men der teknologien snart ... Les Mer…
Frekkere enn flatlusa

Frekkere enn flatlusa

Så har Lister kontaktet Arne Marthinsen i forbindelse med leserinnlegget 17. desember av Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær BirdLife Norge, Tor ... Les Mer…
/ Lokalstoff Farsund
Arealbruk i Farsund

Arealbruk i Farsund

SSB har sider der man kan få oversikt over arealbruk pr kommune og jeg har sett på hva de kan ... Les Mer…
/ Klima
Klimaendringer på Norsk-arktisk tundra

Klimaendringer på Norsk-arktisk tundra

Miljødirektoratet har bestilt en rapport om klimaforandringer i den nordlige halvkule. Bak COAT, et observasjonssystem for arktisk tundra, står 20 ... Les Mer…
/ Aktuelt
Tid for besinnelse

Tid for besinnelse

Nå har vi hatt to år med pandemi og ett år med vaksinering. Dette tar på samfunnet, helsepersonell er utslitt, ... Les Mer…
/ Klima
Hvordan ta ansvar, i følge regjeringen

Hvordan ta ansvar, i følge regjeringen

17. desember kom det fra statsråd: – Vi har gjort en altfor dårlig jobb alle sammen i alle år, på ... Les Mer…
Informativt leserinnlegg

Informativt leserinnlegg

17. desember har Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær BirdLife Norge, Tor Egil Høgsås, leder BirdLife Vest-Agder, Truls Gulowsen, leder Naturvernforbundet, Peder ... Les Mer…
Vernede områder i Farsund

Vernede områder i Farsund

Vi har en flott og unik natur i kommunen, og mye av den er vernet. Lista er også et av ... Les Mer…
/ Miljø
Som et olja lyn ...

Som et olja lyn …

Det kommer stadig nye tegn på klimaforandringer. Det siste er lyn i arktiske strøk. I verdens nordligste strøk var det ... Les Mer…
/ Elektrifisering
"Praktisk politikk er kunsten å ignorere fakta"

“Praktisk politikk er kunsten å ignorere fakta”

Regjeringen kom med sine stortingsmeldinger Klimaplan for 2021– 2030 og Nasjonal Transportplan 2018 - 2029. Det satses stort på de ... Les Mer…
/ Lokalstoff Farsund
Godkjent forvaltningsplan for Listastrendene

Godkjent forvaltningsplan for Listastrendene

Miljødirektoratet har godkjent forvaltningsplanen for Listastrendene landskapsvernområde med tilhørende plante-og fuglefredningsområder. Noe som skremmer våre politikere. Som mener Farsund er ... Les Mer…
/ Lokalstoff Farsund
Lista's våtmarker før og nå

Lista’s våtmarker før og nå

I 1995 skrev Even Tjørve om hvordan våtmarker, vann og myrer har blitt senket, tappet og oppdyrket gjennom tidene: Listas ... Les Mer…
Statsforvalteren sin andre innsigelse til LRE

Statsforvalteren sin andre innsigelse til LRE

Statsforvalteren i Agder kom i desember med ny innsigelse til reguleringsplanen til Lista Renewable Energy Park. "Planforslaget medfører negative konsekvenser ... Les Mer…
/ Miljø
Hva om plast og mobiltelefon ble lansert i dag?

Hva om plast og mobiltelefon ble lansert i dag?

Hva om det i dag ble lansert et produkt som inneholdt molekyler som ikke var nedbrytbare, men endte opp i ... Les Mer…
/ Lokalstoff Farsund
Politisk dissosiasjon

Politisk dissosiasjon

Farsund kommune fremstiller seg i media og egen propaganda som en kommune som setter naturen i høysetet. Nå har jeg, ... Les Mer…
/ Lokalstoff Farsund
Moderne og attraktiv ...

Moderne og attraktiv …

Leser i Lister24 desember at Kydland (Krf), Viken (SP) og Buch(AP) foreslår å bygge en ny kunstgressbane i Alcoaparken. Som ... Les Mer…

Loading