Innlegg

Støtt underskriftkampanje mot industri på Hellemyra

Støtt underskriftkampanje mot industri på Hellemyra

Det planlegges storstilt industri på Hellemyra. Med tilhørende vei-utbygging i Nesheim-vassdraget Naturreservat Kommunen har lagt ut Offentlig ettersyn av ny ... Les Mer…
Vernede områder i Farsund

Vernede områder i Farsund

Vi har en flott og unik natur i kommunen, og mye av den er vernet. Lista er også et av ... Les Mer…
/ Lokalstoff Farsund
Farsund sykehus - forlatt igjen

Farsund sykehus – forlatt igjen

Nå står det en gang så flotte sykehuset igjen som et tomt skall, med knuste vinduer, manglede sikring og ikke ... Les Mer…
/ Miljø
Som et olja lyn ...

Som et olja lyn …

Det kommer stadig nye tegn på klimaforandringer. Det siste er lyn i arktiske strøk. I verdens nordligste strøk var det ... Les Mer…
/ Elektrifisering
"Praktisk politikk er kunsten å ignorere fakta"

«Praktisk politikk er kunsten å ignorere fakta»

Regjeringen kom med sine stortingsmeldinger Klimaplan for 2021– 2030 og Nasjonal Transportplan 2018 - 2029. Det satses stort på de ... Les Mer…
/ Lokalstoff Farsund
Godkjent forvaltningsplan for Listastrendene

Godkjent forvaltningsplan for Listastrendene

Miljødirektoratet har godkjent forvaltningsplanen for Listastrendene landskapsvernområde med tilhørende plante-og fuglefredningsområder. Noe som skremmer våre politikere. Som mener Farsund er ... Les Mer…
/ Lokalstoff Farsund
Lista's våtmarker før og nå

Lista’s våtmarker før og nå

I 1995 skrev Even Tjørve om hvordan våtmarker, vann og myrer har blitt senket, tappet og oppdyrket gjennom tidene: Listas ... Les Mer…
Statsforvalteren sin andre innsigelse til LRE

Statsforvalteren sin andre innsigelse til LRE

Statsforvalteren i Agder kom i desember med ny innsigelse til reguleringsplanen til Lista Renewable Energy Park. "Planforslaget medfører negative konsekvenser ... Les Mer…
/ Miljø
Hva om plast og mobiltelefon ble lansert i dag?

Hva om plast og mobiltelefon ble lansert i dag?

Hva om det i dag ble lansert et produkt som inneholdt molekyler som ikke var nedbrytbare, men endte opp i ... Les Mer…
/ Lokalstoff Farsund
Politisk dissosiasjon

Politisk dissosiasjon

Farsund kommune fremstiller seg i media og egen propaganda som en kommune som setter naturen i høysetet. Nå har jeg, ... Les Mer…
/ Lokalstoff Farsund
Moderne og attraktiv ...

Moderne og attraktiv …

Leser i Lister24 desember at Kydland (Krf), Viken (SP) og Buch(AP) foreslår å bygge en ny kunstgressbane i Alcoaparken. Som ... Les Mer…
/ Lokalstoff Farsund, Uncategorised
Politikk i Farsund II

Politikk i Farsund II

Det blir stadig mer absurd å følge med på det politiske liv i Farsund. Rødt fikk inn en representant i ... Les Mer…
Hellemyra

Hellemyra

Bilder fra Hellemyra - oppdatert for mobil Foto N.N ... Les Mer…
/ Miljø
Vannkraft ikke så utslippsfritt som antatt

Vannkraft ikke så utslippsfritt som antatt

Vannkraft fremstilles sammen med sol og vindenergi som grønn og utslipps-fri energi. Selv dette er en myte. Dammene slipper ut ... Les Mer…
/ Lista Renewable Energy Park
En varslet skandale

En varslet skandale

Innsigelsen fra Statsholderen var ren slakt av områdeplanen for Lista Renewable Energy Park. Hele greia er en intet mindre enn ... Les Mer…
/ Lokalstoff Farsund
Avisen Lister, fra journalisme til PR - virksomhet

Avisen Lister, fra journalisme til PR – virksomhet

Lister har begynt å ytre seg kritisk mot ordføreren, som i saken om flytting av Frivilligsentralen eller i den såkalte ... Les Mer…
/ Lokalstoff Farsund
Politikk i Farsund

Politikk i Farsund

Jeg blir stadig mer forundret over hvordan politikk utøves i Farsund. Kommunen mottar et brev der man ønsker å "lodde ... Les Mer…
/ Lista Renewable Energy Park
Tungtrafikk gjennom våtmarkssystem og naturreservat?

Tungtrafikk gjennom våtmarkssystem og naturreservat?

Det planlegges stor industriutbygging på våtmarken Hellemyra på Lista i Agder. I den forbindelse må det bygges ny vei utenom ... Les Mer…
Åpent debattklima i Farsund?

Åpent debattklima i Farsund?

Jeg har nå hørt fra flere uavhengige kilder at folk som er i mot utbyggingsplanene på Hellemyra ikke tør si ... Les Mer…
/ Miljø, Samfunn
"Og vær I fruktbare og bli mange, vrimle på jorden og bli mange på den!"

«Og vær I fruktbare og bli mange, vrimle på jorden og bli mange på den!»

I 2020 ble det født 53.000 barn i Norge. Det er 1.500 færre enn året før og 8.800 færre enn ... Les Mer…