Moderne og attraktiv …

Leser i Lister24 desember at Kydland (Krf), Viken (SP) og Buch(AP) foreslår å bygge en ny kunstgressbane i Alcoaparken. Som ledd i tiltak for å gjøre parken moderne og attraktiv.

Jeg mailer gjør Kydland og Viken og gjør dem oppmerksom på at vi nå har plast over alt, i vann, luft, jord, i både dyr og i oss, og spør hvordan de har vurdert dette forslaget i forhold til at kunstgressbaner er et av de største kildene til mikroplast, med dokumentasjon.

Viken har svart. Rådmannen foreslo å bruke penger for å “lappe på den slitte og umoderne banen ved ungdomsskolen i Vanse”, som er en gressbane. For å spare penger forslår de å heller bygge nye bane i “moderne og miljøvennlig materiale”.

Jeg ser senere på kommunestyremøtet på nettTV. Det sier Kydland at det skal utredes om det finnes andre mer miljøvennlige granulater. Hvorfor? Vi har alt et materiale som ikke avgir hverken gift eller mikroplast, som ikke krever strøm eller annen transformert energi, ikke må hverken produseres eller fraktes, og dermed ikke kan bidra til hverken uverdige arbeidsforhold, utslipp av miljøgifter, trenger ingen emballasje, men må klippes.

Det de heller burde foreslå er å fjerne de andre kunstgressbanene vi har, for det burde være viktigere at vi stopper tilførselen til kretsløpet enn å være så opptatt av å fremstå som tidsriktig i forhold til teknologi.

Det er ikke bare mikroplast som er problematisk, forskere ser nå, etter at vi har pakket inn det meste av vår mat i plast i flere ti-år nå, at plasten slipper ut tusenvis av kjemikalier, mange av dem giftige. Som forbindes med stadig flere sykdommer. Likevel pøser vi på med stadig mer, og klapper oss selv på skulderen når vi forbyr en mikroskopisk del av den og plukker innimellom på utvalgte strender.

Men det er vel ingen grunn til bekymring, snart kommer det Grønne skiftet der teknologien redder oss fra alt ondt …

Loading