Det var en gang …

Det var en gang vår lokalavis var lokalavis og hette Farsund Avis. Et godt eksempel på å illustrere at det var mer enn navnet som ble forandret er den såkalte “Luftslott”-saken. Vi har nå sett en gjesteopptreden av den tidligere Lister-“journalisten” Mona Wikøren som dekker når ordføreren agerer på egenhånd og bruker nesten 2 mill uten et politisk vedtak i noe som jeg ikke kan tolke som noe annet et en PR stund for ham, Knut Ragnar Carlsen og advokat Svein E. Jensen. Det er mange i distriktet som blir lurt eller av andre årsaker kommer i vansker uten at kommunen hjelper.

Da Sveinung Jensen var redaktør kunne man lese kritiske ledere, som da mannen som nå står bak Skollevålgården fikk kjøpe sykehuset uten at de ble lagt ut for bud-runde. Han solgte med over 6 mill i fortjeneste etter to år. Og nå har han liksom ikke penger til å betale Loùas.

“For fem år siden var Frøysnes den 54. rikeste i det som da var Vest-Agder, med en formue på over 64 millioner kroner. Nå er imidlertid verdiene borte.” Nja, virkelig? Spørsmålet er kanskje heller, hvor har han gjemt midler?

Men Wikøren hopper over all historikk, ingen oppfølging på Erik Frøysnes, hva han gjør i dag, og er han virkelig insolvent? Det er kun advokat Jensens utsagn som trykkes. Hadde vært relevant for saken hvordan han mistet en så stor formue. Det nærmeste de kommer i reportasjene om Skollevollgården er linker til sykehussaken, noe jeg regner med styres av algoritmer, ingen omtale eller refleksjoner. At Frøysnes kjøpte sykehuset nevnes bare i forbifarten.

Og man fikk kritiske reportasjer, i sin tid var det en enhetsleder på Husan som stod tinglyst som sameier av gården, men han nektet likevel og brukte brødre som frontmenn. At denne lederen, som fremdeles sitter i samme stilling, også er nabo og etter sigende, venn med daglig leder av entreprenøren kommunen flittig bruker er heller ikke interessant. Men at lederen av Naturvernforbundet har interesser i et av de tre stedene som konkurrerer om denne batterifabrikken, og sier at det er bare på Lista de ikke ønsker at fabrikken skal ligge, etter kritikk, ja, det er jo fremdeles meget suspekt, i følge Havaas.

Det ble advart kraftig mot ensrettingen på eiersiden av media, nå ser vi konsekvensene, det er ikke bare Lister som har henfalt til banale reportasjer, altfor ofte ukritisk omtale av makta og begeistret frontting av næringslivet.

depositphoto

Loading