Propaganda?

To av naboene i Nedre Danefjell har funnet ut at de ikke lengre vil være med på klagen i Marin Elektro-saken. Wikøren begår det kunststykket å la vedkommende snakke om at de lurte på om de de fikk servert stemte og kalle det for propaganda uten å be dem om eksempler utover det at hallene ville gå utover eiendoms-taksten og at de fikk forelagt falske tegninger. Tegninger som i følge Fladstad var utarbeidet av fagfolk, som mente Ertzeids tegninger var “fusk i faget”. Det har blitt innrømmet at Ertzeids tegninger ikke viser anlegget som det ville sees fra byggefeltet. Vatne begrunner heller ikke på hvilken måte de tegningene han ble forelagt er misvisende, hvem som har konkludert med dette, eller på hvilket grunnlag. Og Wikøren ser ikke meningen med å spør. Begrunnelser og dokumentasjon er tydeligvis klagernes plikt.

De er ikke enige i argumentasjonen, men forteller ikke hva som de ikke kan stille seg bak. Igjen reduseres dette til utsikt. Vatne sendte melding at han ikke ville være med lengre, men ikke noe om hvem som fikk denne meldingen. Han sier at man må tåle industri når man bo nær et industriområde. Enkel å påstå når man ikke har satt seg inn i historikk eller reguleringen av området.

Vatne jobber for det firmaet som har fått oppdraget med å bygge hallene for Marin Elektro. Så skal vi tro at dette ikke har noen sammenheng da han sa ifra 12. september og at kontrakten med Marin Elektro ikke ble underskrevet før 4. oktober. Nå har jeg ikke hørt om at et firma sender anbud, forhandler og skriver kontrakt samme dag, så det argumentet beviser ingen ting. Det er fult mulig at Vatne har visst om dette den 12. september. Om har han blitt presset, eller selv følt at han måtte være lojal for sin arbeidsgiver skal ikke jeg spekulere i, men det er naivt å tro at det ikke har noen betydning for at han ombestemte seg.

Her er Wikøren av uvisse årsaker ute etter å slå splid mellom naboene, gjøre det så pinlig som mulig med håp om at flest mulig vil trekke seg, så de slipper å bli uthengt som kverulanter. Hun bedriver kampanjejournalistikk i det som ser ut til å forvandle seg fra lokalavis til bransjeblad for fremming av næringslivet i Farsund og ukritisk fremsnakking av kommunen. Men sånn blir det vel når vi har fått en tabloidprins fra VG som redaktør.

Det har også vært etterlyst omtale av de andre lokasjonene Engesæth ble tilbudt. I Lister24 den 10.12.2019 informerer rådmannen:

“– Reguleringsplanen har gjennomgått en lengre prosess siden planarbeidet ble igangsatt i 2014. Det første alternativet som ble forsøkt på stedet, viste seg å være ikke gjennomførbart. Begrenset plassbehov på stedet vil samtidig sterkt begrense mulige alternativer. Utredning av mulige alternativer og avbøtende tiltak har som følge av dette ikke vært vurdert som hensiktsmessig, skriver rådmannen i sin vurdering av saken.”

Ingenting om når, hvor eller hvor mange lokasjoner som ble tilbudt.

Loading

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *