House of Cards?

Er det en ting som får meg til å tro at det har blitt bedrevet et politisk spill i kulissene i Marin Elektro-saken, så er det grunnen til havnefogdens “inhabilitet”. I Lister24 den 9. februar 2019 står det at i følge kommunalsjef Just Quale skal det skyldes havnefogdens sterke engasjement i saken. Selv har Ravndal måtte gå ut og si at han har uttalt seg for kritisk.

Han er heller ikke alene som uttaler seg kritisk til etableringen av Marin Elektro i Lauervika. I følge Geir Egil Solberg, senioringeniør i Kystverket i høringsuttalelsen vil moloens/ anleggets utstrekning vil trolig medføre at dagens bruk av området med opplag av fartøy må opphøre, samt legge begrensninger for utviklingen av havnevirksomhet i Lundevågen, skriver Lister. Begge påpeker at etter fjerningen av Håøyflua vil man ha muligheten til å ta imot enda større båter enn i dag.

– Større skip betyr mer propellvann og høyere risiko for småbåter som ferdes i nærheten, skriver Ravndal.

Kystverket nevner også dette i sitt høringsinnspill.

I kjøpekontrakten er avtalt at skipene som i dag ligger ved dypvannskaien mot den aktuelle tomten, skal flyttes ved en eventuell utbygging av området. Her er det allerede investert i pullert og strømforsyning og i følge Ravndal er det ikke andre egnede steder i kommunen for denne aktiviteten.

Farsund Fortøyningsselskap mener de vil tape inntekter i millionklassen og må si opp ansatte om Marin Elektros planer realiseres slik teknisk utvalg har godkjent planene.

Dette er noen av innspillene som har kommet som problematiserer utbyggingen og etableringen til Marin Elektro på den aktuelle tomta og plasseringen i havna.

Man skulle tro at da kommunen ville forsøke å tilbakevise disse innsigelsene på faglig grunnlag. I stede driver de det som for meg inn fremstår som annet enn et politisk spill og får havnefogden til å erklære seg inhabil fordi han er kritisk, som fagmann, for etableringen i en havn som han har utviklet og drevet i noen år. Og det svært bra. Fra 2014 til 2018 mer enn doblet han inntektene, fra 7.095 millioner til 14.709 millioner. Og skulle hatt skryt. I stede dolkes han i ryggen.

Han uttaler seg som erfaren havnefogd kritisk til en nyetablering i et område med aktivitet som han ser vil skape problemer. Dette er da ikke inhabilitet?

Dette sier Justorget om inhabilitet i forvaltningen: “Formålet med reglene om inhabilitet (ugildhet) er å forhindre at saker i forvaltningen blir behandlet og avgjort av saksbehandlere som har egeninteresser i saken. Disse egeninteressene kan skyldes at man selv har fordeler eller ulemper av sakens utfall. Det kan også skyldes at saken har direkte betydning for personer i ens nære familie eller vennekrets, eller for bedrifter man har nær tilknytning til.”

Han beriker hverken seg selv eller sine nærmeste med sin kritikk. Han ønsker tvert imot å sikre kommunen inntektene, og sikkert øke dem, i fremtiden. Men politikerne skal ha seg frabedt et slikt engasjement.

Så for meg virker det som om at det er slik på Husan at om du ikke er enig med makta, uansett på hvilket grunnlag, er du inhabil og må spilles ut på sidelinja. I det skjulte. Hvor demokratisk er dette?

Loading

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *