Konspirasjonsteorier?

Lister har i dag, 9. november, en leder som tar for seg støyen rundt Marin Elektrosaken og kommunens handtering av denne under overskriften “Klønete kommune”. Der står det bl.a.:

“Kommunen har desperat behov for nye arbeidsplasser. Jakten på ny næring må gå så fort at lokalbefolkningen kan få snev av et inntrykk om at det ikke er noe som stemmer. Marin Elektro-sakene har reist både spørsmål og konspirasjonsteorier. Folk spør om tomta gikk på ulovlig billigsalg, om en milliardær står bak som skjult eier og hva som er grunnen til at naboene føler seg overkjørt. Lover og regler, rettsikkerhet og folkestyre i spill med byråkrati er sausen som Farsund kommune nå må sile for å få alt på plass.”

Bra at de endelig våkner i forhold til prosessen. Men å kalle det for konspirasjonsteorier når det faktisk er et faktum at tomta ble solgt for 200,- kr km2, og det er et faktum at prisen er betydelig lavere enn plasseringen skulle tilsi i forhold til kommunens egen prisliste. Og Lister har da selv ved en anledning latt Engesæth si på trykk at han er glad for å ha “Stangeland med på laget.” Nå de ikke opplyser hvor stor andel dette gjelder, åpner de for spekulasjon. For prosjektets økonomiske ramme er av en størrelse så man, uten å konspirerer, er tilbøyelig til å tro at Stangelands bidrag er betydelig.

Jeg har ved flere anledning satt spørsmålstegn ved avisens dekning, både her, i leserinnlegg og mail til “sirkusdirektøren”. Å kalle mitt engasjement og kritikk for konspirasjonsteori på grunnlag av fakta jeg fremmer faller på egen urimelighet.

Det er også en underlig formulering å si at folk kan “få et snev av inntrykk”, spesielt når hele greia skriker at der er noe som ikke stemmer.

Den 5. februar 2019 fremsatte Nygaard selv en konspirasjonsteori på lederplass:

“FOR UNDER FIRE måneder siden tok Ravndal – som administrasjonens saksbehandler – til orde for å selge en annen sjøtomt i Lauervika på billigsalg til et annet, konkurrerende lokalt firma i båtbransjen. Havnestyret sa imidlertid nei til Cecilie Buch Boyer og Farsund båt og motor, men ville gå i dialog for å finne en annen tomt til virksomheten. Vi antar at havnefogdens inhabilitet er knyttet til den saken og nære forbindelser til Buch Boyers far, tidligere ordfører Richard Ivar Buch.”

Noe som viste seg å ikke stemte. Og her kan han selv reagere på pris, det er billigsalg når det gjelder Farsund Båt og Motor, men konspirasjon når samme pris omtales som billig når det gjelder Marin Elektro/Stangeland.

At entreprenøren spekulerer i permitteringer, er ikke konspireringer, heller ikke når vi som kritiserer teknisk utvalgs håndtering blir beskyldt for å rive julegaver ut av hendene på barna til de ansatte i involverte firma-ene. Men å stille spørsmål rundt fakta Lister selv har trykket er.

Nå har kommunen også begått lovbrudd ved regulering for boliger i Spind: “En utbygger har selvfølgelig lov å forsøke seg, men HER har vi dessverre en administrasjon og et teknisk utvalg som lar seg forføre og villede. Utbygger har forsøkt i sitt planutkast å «snike» seg inn i 100-meters beltet med 20-30 boenheter.”

Det virker som lovbrudd, slumsete prosesser og prioritering av rike investorer og utbyggere er regelen fremfor unntaket. Men avisen angriper borgere og går politikeres, teknisk utvalg og deres kompanjongers ærend på bekostning av folk. Når presentasjon av fakta og spørsmål rundt nevnte forhold avskrives som konspirering skjønner man at avisen har sviktet sitt samfunnsansvar så det holder:

(Fra NDLA)
“For at et demokrati skal fungere, må deltakerne ha:

  • tilgang til informasjon om hva som foregår: Vi må for eksempel få meldinger om hendelser som angår mange mennesker. Vi må ha oversikt over ulike måter å løse problemer på. Vi må vite hvordan politikerne handler på vegne av oss, og hvilke planer de legger.
  • en arena der vi kan diskutere oss fram til gode måter å styre fellesskapet på. I den offentlige debatten diskuterer vi hva som er gode løsninger på våre felles problemer, hvordan våre felles penger (skattepengene) skal brukes, hvordan vi skal forholde oss til resten av verden, og hvilke planer vi skal legge for framtiden. Blant annet.”

Når Lister driver kampanje for Marin Elektro i den grad at de unnlater å publisere fakta, gir flerfoldig mange ganger så mye spalteplass til utvikler, tiltakshaver og kommunen som motparten, og samtidig sverter den svakeste part og avskriver kritikk som konspirering, kan man bare lure på hva som driver dem! Og resultatet ser på man Lister’s Facebookside, der usaklighetene, forenklingene og feiloppfatninger florerer.

Photo by Kristina Flour on Unsplash

Loading

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *