Interesseorganisasjoner

Motvind Norge

“Befolkning og folkevalgte trodde norsk vindkraft skulle redde verden fra klimaendringer. I stedet ble vi lurt av smarte forretningsfolk som så sitt snitt til å gjøre raske penger på å selge fellesskapets naturressurser ut av landet. MOTVIND er folkeaksjonen som stopper vindindustrien, og gir naturen tilbake til folket!”
Motvind Norge

Naturvernforbundet

“Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 35 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel.”
Naturvernforbundet

Norsk Ornitologisk Forening

“Norsk Ornitologisk Forening (NOF) ble stiftet i 1957, og er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern. En viktig del av vårt arbeid har vært å være bindeledd mellom fugleinteresserte over hele landet. Etter hvert har bevaring av fugleartene og deres leveområder blitt mer sentralt i foreningens arbeid. NOF står for en linje hvor vi gjennom dokumentasjon av faktiske forhold forsøker å påvirke utviklingen til fuglenes beste.”
Norsk Ornitologisk Forening

Farsund Byforening

“§1. Foreningens formål er:
a) hovedsaklig å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i gamle Farsund.
b) å arbeide med spørsmål som: gate-, trafikk-, park-, torv- og havnemiljø.
c) å skape interesse for Farsunds historie, samt å igangsette undersøkelser av eldre hus og miljøer.
d) dette gjøres ved: møter med foredrag, publikasjoner og diskusjoner, samt utstillinger.”
Farsund Byforening

Spind Historielag

“Spind Historielag ble stiftet 27. januar 1998 av en gruppe mennesker med spesiell interesse for bygda Spinds historie. Historielaget samler og registrerer fotografier og dokumenter og andre gamle ting som det kan være viktig å ta vare på. I tillegg har vi et våkent øye for utbygginger i området som vil kunne skade kulturminner.”
Spind Historielag

Loading