Om man bor ved et industriområde?

Ser at det på Facebook blir sagt at siden beboere i Nedre Danefjell bor ved et industriområde må de bare finne seg i hva som enn skjer på der. Det er i beste fall en grov overforenkling.

De første husene i byggefeltet ble bygd på 60-tallet, lenge før det meste av de virksomhetene som nå ligger i Lundevågen kom. Etter at Bredero skulle etableres ble Lauervik omregulert i 1992 med tanke på hensyn til beboere i Nedre Danefjell. Området ble regulert til friluftsområde for å være en buffer mot industrien. Dette for å minske belastingene, og verksdirektøren på Bredero på begynnelsen av 2000-tallet plantet selv busker for å øke skjermingen. De har allerede tålt mye med redusert utsikt, støy, støv og utslipp knyttet til industri de siste 30 årene.

Fra reguleringsplanen (planID 04006, av 02.07.92):

1 Bebyggelse kan nyttes til forretning, kontor, mindre industri eller handelsbedrifter som ikke er til sjenanse for boligområdene. Bebyggelse kan oppføres til inntil 2 etasjer. Tillatt bebygd areal kan være inntil 50% av tomtearealet.

2 Anleggets art og utforming må tilpasses de nærliggende boligområder og skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet. Bygningsrådet kan bestemme at bedrifter som antas å ville medføre særlige ulemper henvises til andre industriområder i kommunen.

Engesæth har blitt tilbudt lokasjon i andre områder, uten at han har godttatt dem. Lister synes det er uinteressant, og rådmannen gav bare et ullent og intetsigende svar, så hvorfor han fikk disse tilbudene, og hvorfor de ikke var gode nok, er uvisst.

Og Konradsens påstand om at toetasjes bolighus rager rundt 20 meter i været kan han da umulig tro på selv engang.

Hva området har vært regulert til tidligere har jeg ikke funnet dokumentasjon på, men her ser man klart at planen fra 92 tar vare på naboenes behov, og den nye reguleringen glatt ser bort fra det meste de ble lovet.

De har i stede blitt overkjørt så det holder, med at kommunen bryter løftene de fikk i 1992, samt at de ikke fikk varslingen de burde, enda de er dem som bor nærmest. Så å avskrive dette med at de bor nær et industriområde og derfor bare stilletiende må godta alt som skjer i Lauervika faller på egen urimelighet.

Forrige reguleringsplan

Det går frem av tegningen at det er relativt store områder som var regulert til bevaring, friluftsområde og rekreasjonsområde for beboere som nå er omregulert av Marin Elektro.

Loading

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *