Lokale patrioter

Heldigvis er det noen huseiere i sentrum som tar det ansvaret som kommunen ser ut til å mangle, hedre vår stolte historie med mer enn ord, og restaurerer Torvgaten 1B til sin opprinnelige prakt. Vi har enda ikke sett innvendig, men fasaden har bare etter som jeg kan se noen nyanseforskjeller fra slik den så ut i 1937. Og skal være en så og si gjenreist kopi av et bygg fra tidlig 1800-tallet.

Og det stopper ikke med bygget: “Det blir en kald dag i helvete før jeg leier ut til en kjede.” De ønsker to tre lokale virksomheter som ikke må sette opp glorete skilt pålagt fra et hovedkontor.

Dett er en gledelig kontrast til hvordan kommunen forholder seg til utbygging, og jeg håper at lokale aktører kan overleve her, til tross for konkurransen fra Amfien og Handelsparken.

Men da bør byen innbyggere ta utfordringen og i stede for å klage på et dødt sentrum, prioritere de butikkene som ligger utenfor vederstyggeligheten på Nordkapp, omtrent de samme greia som ligger i Flekkefjord og flere andre norske byer, selv om det kanskje koster noen få kroner mer. Ellers mister vi dem. Det er det som er i ferd med å skje. Når private aktører som Ingeborg Spinnangr Andrup og Petter Andrup ikke tar de enkle løsningene som gir mest profitt, men viser ansvar for vår felles kulturarv i kamp mot lokal og global kapitalisme, er det vår ansvar å støtte dem og de lokale aktørene som forhåpentligvis kommer.

depositphoto

Loading