Politisk dissosiasjon

Farsund kommune fremstiller seg i media og egen propaganda som en kommune som setter naturen i høysetet. Nå har jeg, etter å ha fulgt det politiske liv i byen en stund, problemer med å se hva de legger til grunn for sine påstander. Så jeg tok for meg Årsbudsjett 2022, økonomiplan 2022-2025 for å se om dette kanskje kom frem der.

Ingen tiltak for natur

Det første som slo meg var at hverken naturen eller miljøet hadde et egen kategori. Hvorfor ble snart klart, det er ingen poster som hadde passet inn under en slik overskrift. De som er relatert til natur og miljø er følgende:

Dagsturhytta 2022 – 300 000

Huseby WC og rasteplass 2024 – 300 000, 2025 – 1 000 000

Kystbyen/stier 2022 – 300 000, 2023, 2024, 2025 – 500 000.

Vita Velo – sykkelparkeing, rasteplasser 2023 – 500 000

Vita Velo – parkeringsplasser 2022 – 200 000

Turvei Ulgell – Indremyra 2023 – 750 000

Mosvoldtjern – tilrettelagt raste/badeplass. 2023 – 300 000

Enøktiltak 22-25 – 200 000

Alle tiltak i forbindelse med natur er inngripen i naturen for å lette vår tilgang til friluftsliv. Alt er av hensyn til oss, ikke naturen.

Tynt for klima og miljø

For miljø og klima bevilger de «hele» 200 000 kr på 3 år med Enøk-tiltak. Det er ikke mer enn det som parkeringsplasser til friluftsaktiviteter får. Videre settes det av til parkering i Farsund i 2022 13.000 000 kr. For 2021 var beløpet 20.000 000. Bobilcamp – Alcoaparken og i Vanse i 2022 – 2.000 000. 1 000 000 til el-billader ved Lista fyr i 2022 og 2023. Alle bilbruk-fremmende tiltak. Og selv om el-biler ikke avgir utslipp av CO2 under kjøring, så må produkter produseres og skrotes, og de prosessene er langt fra utslippsfrie eller grønne, spesielt batteriet. Disse bilene sliter også dekk, asfalt og trenger veier, parkeringsplasser og de fleste samme fasilitetene som bensin- og dieselbiler.

Men i motsetting, generer kommunale investeringer for energi-påfyll-stasjon for å lokke til seg turister, noe som ellers pertoliumsselskapene tar seg av med sine bensinstasjoner. Ikke akkurat småpenger heller, 2 millioner over to år.

Og så er det Hellemyra da, som så gjerne skulle omformes til industriområde. Heldigvis holdes de utbyggingskåte enda i tømme av Statsforvalteren. Det grøsses ved tanken på nasjonalpark, for vi har allerede nok hindringer for næringsutvikling.

Grønne begreper

Dette styrker mitt inntrykk av at det Farsund er best på er såkalt «nytale», der hvordan man fremstiller forhold er viktigere en fakta. Bare man kaller noe grønt og bærekraftig så er det det.

Som Aijna Wormsen fra SV påpekte i siste kommunestyre, Farsund har som motto «Best på natur og det gode liv». Vi skal ikke bare være gode, men best. Det dette budsjettforslaget forteller, er at det kun er i hodene på våre politikere vi er det, at vi ikke er i nærheten.

Det ble levert alternative budsjett og verbalforslag. I fellesforslag Ap, Sp og Krf er det ingen grønne tilleggsforslag. Heller ikke i Farsund FrP, Høyre og Venstres felles budsjettforslag, Ingenting som engang minner om grønne forslag. Ikke engang fra Venstre.

Spill for galleriet

Den eneste som viser engasjement for vår etterkommeres fremtid er nevnte Wormsen. Hun og partiet foreskår å omdisponere midlene til bobilparkering til tiltak, som om ikke er grønne i seg selv, men i det minste til nytte for lokalbefolkningen, i motsetting til bobiler. Og hun har det beste forslaget av alle: «Farsund Kommune skal aktivt ta i bruk FNs bærekraftsmål på alle nivåer av sin virksomhet.»

Noe som burde være selvsagt. Men neppe blir tatt hensyn til, selv om de enstemmig vedtok dette. Budsjettet forteller en annen historie. Et strålende eksempel på hvor fjernt fra virkeligheten politikk har blitt. Vedtaket er også i teorien en gylden mulighet for Lister å stille politikerne til ansvar, noe som er like lite sannsynlig. Dessverre.

Dette vedtok de etter Stasholderens 2. innsigelse til Lista Renewable Energy Park, som bl.a. sier:

“Planforslaget slik det foreligger vil ikke være et ledd i en bærekraftig utvikling av arealene i Listerregionen. For å kunne anses som bærekraftig må det i større grad tas hensyn til at området er av stor verdi for det biologiske mangfoldet, da spesielt fugl. Vi finner det uheldig at FN sine
bærekraftsmål overhodet ikke er nevnt i planbeskrivelsen, og at det her ikke er gjort noen vurderinger av planforslaget opp mot bærekraftsmålene”.

Det blir spennende å følge alle bortforklaringer og fantasifulle tolkninger som vil komme som følge av vedtaket.

Og for å betale gildet vedtok kommunestyret å oppta lån med inntil 70.000 000 til dekning av utgifter på investeringsbudsjettet. I følge årsberetningen fra 2020 var gjelden på 1 001.562 000. Er dette bærekraftig? De hadde i 2020 som mål å få gjeldsgraden ned under 80%. Hvordan ligge de an, mon tro?

“Vi er best!” – Depositphotos

Loading