Avisen Lister, fra journalisme til PR – virksomhet

Lister har begynt å ytre seg kritisk mot ordføreren, som i saken om flytting av Frivilligsentralen eller i den såkalte Luftslott-saken om Skollevollgården. Men, der ser ut som om det kun er i forhold som ikke involverer navn som Marthinsen og Mikalsen (M&M). Da er Havaas på plass og forsvarer og all kritisk sans går ut av vinduet, og vi får ukritisk fremstilling av investorenes og ordførerens visjoner. Og fiskeoppdrett er en del av det som planlegges i deres storstilte industriplaner, og de vil ha et anlegg ved fiskemottaket på Borhaug.

Partisk leder

Der er det kamp om plassen. I følge lederen 16.04.2021 har Øyvind Adolfsen “ført en åpen kamp for å sikre seg og sine kompanjonger leiekontrakter.” Mens Lister selv fører en åpenbar kampanje for M&M. Må si at jeg synes å bruke en så bra havn til landsbasert oppdrett som ikke er avhengig av å ligge i strandkanten, virker underlig. Akkurat som å plassere tungindustri i ei våtmark. Adolfsen har mange gode argumenter for å bruke havna. Hans virksomhet vil være nyttig for slipping av båter, samt reparasjon av båter og båtrelaterte maskiner, og han sier han har opplevd en betydelig økning i etterspørsel. Hen estimerer at utbygging av slippen på Brekneholmen, samt etablering av verksted og en større slipp ved fiskemottak-bygget vil kunne generere 20 nye arbeidsplasser.

God fiskerihavn

Skiper Birger Tønnessen må ut med leserinnlegg for at vi skal få relevant bakgrunnsinformasjon som at grunnen til kystverkets mudring og molobygging i sin tid var at Farsund kommune skulle ha en fiskerihavn når kommunen omregulert Gåseholmen fiskerihavn til annet formål. Samt plasseringen med nærhet til store fiskefelt i Nordsjøen. Men det viste seg dessverre at det ikke var bærekraftig for hverken mottak eller havn med den tids aktivitet. Men nå kan det forandre seg.

Båten Åge Danielsen og Øyvind Adolfsen vil erverve er en Nordsjøtråler på omkring 27 meters lengde. Den drives med to-skift-ordning for mannskapet. Til sammen seks mann. Jeg seiler selv som skipper på fartøyet og vet at prosjektet er reelt. Fartøyet har store kvoteverdier på fisk og reker.

Får Åge og Øyvind område A i Listahavn med mottak som er bygd og regulert til fiskerivirksomhet i tilknytning til mottaket, vil deres eget fartøy danne ryggraden for Lista Sjømat og deres fartøy vil ha base i Listahavn. En slik båt med reke/ fiskekvoter og leveringsavtale med Domstein Flekkerøy vil også trekke inn flere slike båter i samme kategori til Listahavn. Fiskemottaksbehovet til andre lokale aktører blir da også reetablert.

Fiskemottaket og kaiene rundt er bygd og regulert til fiskeriformål og fremstår nesten klart til bruk, og godkjenning av aktørene, som Domstein på Flekkerøy er gitt.

Ikke spør Havaas seg selv om hvorfor M&M skal ha virksomhet der også. Har de ikke snart nok å engasjere seg i? Eller hvorfor ordføreren må dra på kommunens regning, til Monaco og Nice for å fremme interessene til private aktører som figurerer med bilde hver gang avisen lister opp kommunens rikeste?

Redaksjonelt innhold som markedsføring

M&M vil få større profitt, uten å tilføre område noe verdi, selv om det vil gi et uvisst antall arbeidsplasser, noe konkret kan jeg ikke se at de har oppgitt. Og så vil de utsette hvit fisk for det samme vi har utsatt laksen for. Oppdrett krever areal og skape mer ødeleggelser av natur i områdene der fiskefôret dyrkes i tillegg til arealet anleggene beslaglegger.

Men det omtales som en del av de “grønne” næringene det jobbes for å få til kommunen. Motstanden mot disse store planene nevner han ikke med et ord. Og når det gjelder Marthinsen og Mikalsen, stilles det aldri kritiske spørsmål. Ikke fra ordføreren heller, som ville vekk fronter deres prosjekter, og stiller villig opp på bilde i artikkel etter artikkel i “bransjebladet” Lister.

For når man ser hvordan Lister har opptrådt, er det nærmest som bransjeblad for virksomhetene M&M er involvert i, og det er skremmende å se hvordan Lister går i strupen på deres motstandere når de eller prosjektene blir kritisert. Akkurat som de tok parti for makta i Marin Elektro-saken, der fikk ordfører, investor og aktører herje fritt, mens Lister gransket naboene og velforeningen. Og kom med feilaktig informasjon som ikke ble dementert, men måtte avkreftes av nestlederen i et leserinnlegg.

Bilder av en person ble brukt, igjen og igjen. Noe som førte til personhets på nett. Hun ble gjort til syndebukk, selv om arbeidet ble stoppet 3 ganger pga kommunes rot. Men så hadde jo Lister en stor hyllingsreportasje av hovedinvestoren fra hans sommersted i Spind. Enda han sier at han “hører til i Lyngdal”. Man ser hvor lojaliteten ligger.

Når jeg søker i arkivene til Lister24 er det påfallende hvor mye dekning M&M har fått, selv i artikler om nyetableringer og formue med med mange navn figurerer stort sett M&M, alene eller sammen med andre, men de blir avbildet i avisen ofte.

Og i forbindelse med alt de gjør eller tenker på å gjøre får de lov til å utmale sine tanker og ideer uten et eneste kritisk spørsmål, de fremstilles som guds gave til kommunen. Motstandere og kritikere blir nærmest fremstilt samfunnsfiender.

Det er et utrykk som brukes mye når det snakkes om Farsunds politikk og næringsliv, de som er “innafor”. Noen får ikke lov til noe som helst, mens andre bare trenger å gi signal på interesse, så får de vedtak uten å søke. Uteservering og skjenking fra butikk innvilges og bemanning av turistkontor settes ut til butikkbetjening.

Påfallende hamskifte

Salget av flyplassen var en skandale i deg selv. Kjøperne ble sponset med 11 millioner. Den gang het avisen Farsunds Avis, og journalisten Svein Morten Havaas var på saken. I hans Salget av Lista flystasjon – Metoderapport SKUP-prisen 2004 i ettertid står det å lese:

Lista Flypark AS var «under stiftelse» da salget ble avtalt i september 2003. Selskapet ble ikke formelt stiftet og registrert i Brønnøysund før 3. desember 2002. Da med en aksjekapital på minstemålet; 100.000 kroner. Salget ble gjennomført uten formell utlysning og uten at noen andre fikk vite om at det fantes millioner å hente i forsvarssystemet dersom man spilte sine kort ut riktig ved forhandlingsbordet. Både Farsund kommune og ikke minst LILAS hadde forhandlet med Forsvaret før aktørene bak Lista Flypark AS kom inn i bildet – uten å være i nærheten av å få det samme tilbudet.

Med dette som utgangspunkt begynte min videre graving i denne saken.

b) Den sentrale problemstillingen ved starten, og gjennom hele arbeidet har vært: Å FÅ FAKTA PÅ BORDET OM SALGET AV LISTA FLYSTASJON.

c) Problemstillingen har holdt stand som et overordnet mål for det journalistiske gravearbeidet jeg har utført. Underveis har det dukket opp en rekke spørsmål som jeg har forsøkt å finne svar på eller stilt kritiske spørsmål ved til Forsvarets ansvarlige for salget.

d) Arbeidet med denne saken har i all hovedsak dreid seg om å få innsyn i salgsavtale og andre dokumenter, og stille de riktige, kritiske spørsmålene på bakgrunn av de opplysninger som forelå i disse.

Dette er femten år siden, og det ser ut til at det holder for å omskape en kritisk journalist til lydig PR-medarbeider. Fakta rundt flystasjonen ligger godt under bordet denne gangen. Aktører får selge inn giga-fabrikk som et tiltak for å øke biologisk mangfold, redaktøren kaller det om det blir realisert tidenes julegave for kommunen på lederplass. Der han mistenkeliggjør Naturvernforbundet, som en av representantene visstnok hadde interesser i en av de andre tomtene, som jeg er enig i var uheldig, men den var allerede et industriområde, Hellemyra er en våtmark. Og han vurdere Lister-ordførerne som mer troverdige i som autoriteter på naturmangfold:

Man skal selvsagt ta bekymringen for den unike Lista-naturen på alvor. Men at så vil skje har et samlet ordfører-kollegium i Lister garantert for. Det er også et poeng i denne sammenhengen at det aktuelle området på Lista har vært båndlagt av Forsvaret i årevis. Det glemmer kritikerne helt å nevne.

Hva slags sammenheng han mener forsvarets beslag av området tidligere har eller hvilken betydning det har i forhold til de gigantiske utbygningsplanene, er uvisst. Han er så lite objektiv i disse sakene at det er skremmende. De rapportene ordførerne legger til grunn beviser ingen ting. Men han tar dem på ordet.

Det foreligger nok av dokumentasjon i saken, men Havaas har slutter å lese dokumenter. Får jeg håpe, for har han lest de tilhørende i Lista Renewable Energypark (LRE), og holder kjeft, er det enda verre. Han har tydeligvis heller ikke satt seg inn i om det er hold i påstandene om at dette er grønt og utslippsfritt i ordenes riktige betydning. Det mangler ikke dokumentasjon på den myten heller.

Og det er brukt nok av offentlige midler på å skaffe LRE industri, Lister interkommunale politiske råd – tidligere Listerrådet, engasjerte konsulentselskapet First House i kampen om Morrow Batteries, noe som skal ha kostet en halv million kroner. Er dette vel anvendte penger? Og bruk av kommunalt ansattes og ordførernes tid, som kunne vært brukt på noe nyttig.

Det er tegnet kontrakter med ikke-registrerte selskaper i forbindelse med fiskemottaket, men det nevnes ikke et ord i lederen. Arnt får fritt bagatellisere det.

Nullutslippsrederiet

Hvor lite Lister bedriver research og kildekritikk illustreres godt i artikkelen om Gladstads “nulluslippsrederi“.

– «Viridis Bulk Carriers» er klar til å ta en ledende rolle i det grønne skiftet i shipping-industrien, og tilby våre kunder konkurransedyktige, karbonfrie logistikkløsninger uten å gå på bekostning av kapasitetene på våre skip, sier administrerende direktør Espen Nordstrøm i Navigare Logistics.

Pr i dag gir det 1,6 tonn CO2 å produsere 1 tonn ammoniakk, som de såkalte utslipps-frie båtene skal gå på. Gladstad er aksjonær i AS Farsunds Aktiebogtrykkeri og “Avisen Lister”. Dessverre er det slik propaganda det “grønne skiftet” selges inn med, her er ikke lokalavisen alene.

Ikke uten grunn

Man skal være forsiktig med å spekulere, men et så tydelig skifte i perspektiv kan ikke komme ut av det blå, helt av seg selv. Selv etter flere år. Men det man kan være helt sikker på, er at noe har skjedd. Og det er neppe til gang for kommunes befolkning. Vi står ganske ubeskyttet mot politiske ambisjoner og investorers profitt-jag når vaktbikkja vår har blir kapitalens skjødehund. Og det som verre er, at de angriper og gransker kritikerne av makta.

Nå var Adolfsen vel kjapp med å tolke Arnt og bryllupet til Mikalsen som at de var tette, men når man ser på hvordan M&M virker å ha ordføreren og redaktør i sin hule hånd er det ikke rart at det blir stilt spørsmålstegn. Vi bor på en liten plass, folk kjenner til hverandre, det er ikke til å unngå, men når noen blir behandlet bedre enn andre er det grunn til å granske om det ligger noe bak.

Heldigvis ser vi nå tegn til at folk er lei, og begynner å si i fra, både av hvordan ordføreren og utbyggerne turer frem, samt Lister’s, som man nå kan se i avisens leserinnlegg. Bare trist at det er der man må finne kritiske spørsmål og fakta i en så stor og viktig sak for distriktet.

Bilde Depositphotos

Loading