Lista’s våtmarker før og nå

I 1995 skrev Even Tjørve om hvordan våtmarker, vann og myrer har blitt senket, tappet og oppdyrket gjennom tidene:

Listas våtmarker før og nå

Det er ganske mange fuglehabitat som er forringet eller borte, landskapet er totalt forandret. Det lille som er igjen bør få stå i fred, dette er et viktig fugletrekk, å forstyrre og ødelegge dette kan få store konsekvenser.

Nesheimvannet – Helge S. Hansen

Loading