Festning Husan

29. november er Wormsen fra Farsund SV ute og problematiserer at servicekontoret på Husan blir digitalisert i ekspressfart, og det at hun som folkevalgt ikke engang har fått noen informasjon om dette. Nok et eksempel på at hverken borgere eller folkevalgte har så mye å si når makta på Husan handler etter egne interesser.

Etter å ha lest eventyret til Lister-ordførerne i deres leserinnlegg om etablering av batterifabrikk kontaktet jeg kommunen for å få et eksemplar av studien som de mente konkluderte med at en gigafabrikk på Hellemyra ville redde mangfoldet der ute. Først visste ikke saksbehandleren hvilken studie det dreide seg om. Og henviste meg til en ekstern aktør. Jeg syntes det var underlig, da det var han som fikk e-posten jeg sendte til kommunens post@-adresse, at han ikke kjente til dette.

Jeg kontaktet Sweco, og fikk følgende beskjed “Våre utredninger er under arbeid, så jeg kan ikke oversende de før de er ferdige. Da vil planen sendes på høring og alle utredninger gjøres jo da tilgjengelig”. Jeg kontaktet kommunen, og etter purring fikk jeg en rapport som konkluderte udelt negativt med utbygging i våtmarka på Lista.

Så viser det seg at jeg har fått feil rapport. Klarer å få tak i den riktige, som ikke er det gospelen som Arnt og co vil ha oss til å tro. Jeg sender e-post til saksbehandler hvorpå jeg uttrykker undring, får ikke svar, purrer, for så bli skjelt ut på telefon. Sender klage og purring på klage til kommunen. Ingen svar.

Men de forteller i sine etiske regler de vedtok 17.12.2020 at

Farsund kommune legger vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Ansatte og folkevalgte skal opptre på en respektfull måte både på arbeidsplassen, i folkevalgte organer og utad i kommunikasjon med innbyggerne. Hver enkelt arbeidstaker eller folkevalgte har et ansvar for at disse prinsippene etterleves. Reglene har til formål å sikre en god praksis og felles standarder

▪Vi lytter til innbyggernes innspill gjennom dialog og brukermedvirkning
▪Vi informerer og kommuniserer med klart språk slik at folk flest forstår
▪Vi informerer på en korrekt, fullstendig og pålitelig måte

Da har de sitt alibi i orden, og kan oppføre seg som de ønsker.

Vi tar hensyn til miljøet og bidrar til reduksjon av energibruk og klimautslipp påstår de også. Skal man le eller gråte?

Kan ikke tolke dette som annet enn at de vil tumle i vei i fred uten brysom innblanding fra sine oppdragsgivere, byens innbyggere.

Loading