Læringsvansker

I Lister kan man lese i leder fra 2. januar at det eneste avisen har lært av pandemien er verdien av internasjonalt samarbeid. “Hundre år etter spanskesyken har verdenssamfunnet høstet dyrekjøpte lærdommer. At pandemikampen krever et forsterket, forpliktende internasjonalt samarbeid, burde være synlig for enhver. Den mest lovende erfaringen er vaksinene som lot seg frembringe på rekordtid, i et samspill mellom legemiddelindustri og myndigheter, med EU i en viktig rolle.

Den aller viktigste lærdommen ser ut til å ha gått under radaren til Havaas, nemlig at naturen faktisk ikke tåler vår behandling av den, ikke tåler vekten av vår sivilisasjon …

depositphotos

Loading