Klimarealistenes alternative fakta

På Klimarealistene.com presenteres følgende som fakta:

  • En global temperaturøkning på vel 2 °C gir oss klimaet vi hadde for 1 000 år siden. Det er gunstig for all vegetasjon, for matvekster, for dyreliv og mennesker, og for klimaet da det blir mer fordamping og nedbør. Det blir også noe mindre temperaturforskjell mellom ekvator og polene og derfor mindre uvær.
  • CO2 er en lite effektiv drivhusgass. Den står for mindre enn 4 % av den atmosfæriske drivhuseffekten, mens vanndamp og skyer står for ca. 95 %. Ekstra tilførsel av CO2 og metan (CH4) vil ha en ubetydelig virkning på drivhuseffekten, og virkningen på temperaturen lar seg ikke måle. Isotopanalyse viser at maksimalt 4 % av atmosfærisk CO2 kommer fra våre utslipp, resten er en del av naturens eget kretsløp. Tiltak mot CO2 har derfor ubetydelig virkning. Årlig atmosfærisk CO2-økning på 2 ppm (0,0002 %) i moderne tid er en naturlig følge av økt temperatur etter Den lille istiden og har minimalt å gjøre med våre utslipp.
  • Om temperaturen går opp eller ned, om isbreene vokser eller minker, om havet stiger eller synker, om det blir storm, orkan, tornado eller stille. om det blir flom eller tørke, om det blir uvær eller katastrofer, om det blir sykdom, pest eller epidemier; så har det ingen ting med utslipp av CO2 å gjøre, slik FNs klimapanel, IPCC vil ha oss til å tro.

Samme klima som for 1000 år siden? Her er de nærsynte. Globalt har temperaturene variert lite de 10 000 siste årene, sannsynligvis den viktigste årsaken til at jordbruket oppstod flere plasser over noen få tusen år, men det kunne være forskjeller mellom områder, i Europa har det vært endel svingninger, også i Nord-Amerika. Men, så er dette jo det reduserte geografiske perspektivet til mange i vesten i dag. Klimafornektelse henger etter mitt inntrykk ofte sammen med ideer om at vesten oversvømmes av muslimer som en bevisst politikk for å destabilisere vesten.

2 graders oppvarming er gunstig for “alt”? Forandringer i monsoon-regn i Asia og Afrika knyttes til temperaturøkningen på litt over en grad. I Afrika vil det om temperaturen fortsetter å øke, føre til en kortere og mer intens regnsesong, som kan hindre avlinger å rekke å modnes, samt skade avlinger med sin intensitet. Ikke bra for noen. I Asia har mange at levebrød som påvirkes av økt temperatur og store tilpassninger må til, og de vil koste. Dette er bare noen eksempler. I følge FN har det vært en stor økning i klimarelaterte katastrofer de siste 20 år.

De tror at de skal bli mer fordamping og nedbør, som forøvrig stemmer, men resten er nonsens. Her er det de avslører at de ikke vet hva de snakker om, overhodet:

Forskning viser varmere vær gir mer orkan enn kjøligere, og at de største syklonene viser en statistisk signifikant økning i forekomst. Vår atmosfære er som en motor, jo mer energi, jo mer bevegelse, stikk motsatt av «roligere vær».

Men «realistene» tror mer på Ryan N. Maue fra Cato Institute, en privat tankesmie, finansiert av Koch, en oljeprodusent, der private investorer og selskaps-eiere kan få skattefradrag for å finansiere klimafornektelse enn mellom 90 100% av klimaforskerne. Og legger frem en graf som viser at det var nedgang i orkaner fra 2005 til 2011, og «motbeviser» NASAs sin forskning som viser at det er en økning i ekstreme tropiske stormer, spesielt i 2019. September 2020 ble Maue Trumps chief scientist i the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), en organisasjon underlagt det amerikanske handelsdepartement.

Ikke er det særlig gunstig for grunnvannet vårt med varmere vær heller:

«Høyere lufttemperatur fører til økt fordampning og dermed raskere uttørking. Når det kommer mye regn på kort tid kan det bli mer vann på bakken enn jorden kan ta opp. Overskuddet renner da av og følger flomveiene istedenfor. Jo høyre nedbørintensitet, brattere terreng og tettere terrengoverflate, desto mer avrenning blir det istedenfor infiltrasjon. Spesielt i urbane områder med begrenset infiltrasjonskapasitet og begrenset kapasitet på avløpssystemet kan dette forårsake store skader. Klimatilpasset overvannshåndtering er helt nødvendig for å møte utfordringen. Å infiltrere regnvann lokalt avlaster ikke bare ledningsnettet, men øker også vannstrømning til grunnvannet, noe som kan motvirke setninger i setningsømfintlige masser.»
Norges Geologiske undersøkelser ( NGU)

Ofte det å ta klimatrusselen på alvor sammenliknet med religion. Men jeg synes den beskrivelsen av et 2 grader varmere samfunn de fronter høres mer ut som det, bare urealistisk idyll!

De mener at CO2 er for lite effektiv til å ha noen effekt. I dette punktet motsier de seg selv, det skal bli mer vanndamp sier de, og de sier at vanndamp og skyer står for 95% av drivhuseffekten, da vil jo denne etter deres logikk føre til mer oppvarming.

Vår aktivitet slipper ut 24 mrd tonn CO2 årlig, vulkaner 200 millioner. Økning i CO2 i atmosfæren har økt uavhengig av frekvensen av vulkanutbrudd.

En studie, Contributions of natural systems and human activity to greenhouse gas emissions konkluderer med at den totale mengden drivhusgasser fra naturlige systemer er litt mindre enn de fra menneskelige aktiviteter. Hvis utslipp fra jordskjelv og vulkaner ble inkludert, ville den naturlig delen øke noe. Den totale mengden av naturlige utslipp blir absorbert av havet og således har dette vært et selvregulerende system. Våre utslipp ødelegger denne balansen. Og balanse er visstnok et begrep de ikke helt skjønner.

Tredje punktet er bare påstander.

Teksten på klimarealistene.com er skrevet av Geir Aaslid, daglig leder i Virtual Game Worlds AS og Miljøteknologene, uten at jeg fant noe mer om de firmaene enn på proff.no. En Klimarealist, analytiker og miljøteknolog med allsidig yrkesbakgrunn, i følge verdidebatt.no. Javel.

Jeg velger å høre på over 90% av verdens klimaforskere og de 11 000 som nettopp kom med et opprop om at nå er det virkelig alvor!

(har også sett på hvordan de “motbeviser” global oppvarming og hva slags kilder de bruker)

Klimarealistenes Utopia

Loading