Koch, det Republikanske parti og klimaet

Om det er noen enkeltpersoner som har bidratt mest til å påvirke republikanernes syn på klimaforandringer er det brødrene Charles og David Koch, de to mektigste menn du sannsynligvis ikke har hørt om. Eller hvordan de brukt sin formue på å forme det republikanske partiets standpunkt i klimaspørsmålet.

I begynnelsen på Bush senior sin presidentskap advarte han mot global oppvarming, men på slutten fokuserte han på tvil og motarbeidet en politikk som ville snudd utviklingen. Hva førte til at han snudde?

På den tiden var det at brødrene Koch begynte å finansiere tenke-tanker, eller tankesmier, som gjorde det de kunne for å så tvil om hva forskere mente om årsaken til den begynnende oppvarmingen. Eller om den var reel. Som DonorsTrust and Donors Capital Fund. De har pøst inn millioner på “positiv” klimaforskning. Og ingen av de “klimarealister” jeg har snakket med har hørt om dem.

Et konkret eksempel er da kongressen i 2009 ville at utslipp skulle medføre bøter, men da klarte Kock-nettverket å påvirke den moderate fløyen nok til at loven ble nedstemt. I fjor gav Koch nesten en halv million dollar for hjelpe igang Quincy Institute for Responsible Statecraft, en ny tenke-tank for å påvirke amerikansk millitærbruk. Og de meste foregår i stillhet.

De har finansiert utallige organisasjoner som jobber for å undergrave forskning som viser at atmosfæren oppvarmes og hvorfor, og når man ser på sammenhengen mellom oppvarming og CO2 i atmosfæren historisk, samt eksperimenter som bekrefte hvordan drivhuseffekten fungerer, finnes det ikke tvil. Det er elementær fysikk at når en klimagass mottar energi, varmes den opp, og vi har pøst ut nok til at innholdet i atmosfæren har gått fra 280 ppm til 410 ppm siden den industrielle revolusjon. Klart det har konsekvenser.

Greenpeace US har lagd en oversikt over gruppene de har finansiert og hvor mye de har brukt på de forskjellige. Det dreier seg om 90 grupper, i perioden 1997 – 2018, der det ble brukt $145,555,197 for å direkte finansiere forskning og politikk som jobber mot klimatiltak og spre feilinformasjon. Koch Industries er en paraplyorganisasjon for forskjellige firma som produserer papir, behandler mineraler, produserer kunstgjødsel og raffinerer olje. Det dreier seg kun om å passe sine interesser.

Og da må jeg innrømme, etter kampen for å bli kvitt bly i bensin, da oljeselskapene betalte forskning for å underslå farene, etter tobakkgigantene gjorde det samme, asbestprodusenter like så (så sent som i 2005 finansierte Eternit AS, som produserer asbestprodukter til bygg og interiør, en studie for som konkluderte med at det ikke er noen umiddelbar fare fra eroderte sementtak med asbest), hvordan kan man enda tro på slik “forskning”?

Og de som undersøker seriøst andelen av forskere som mener at klimaforandringene er menneskeskapt, finner en konsensus fra mellom 90 og 100%, som Environmental Research Letters, og Science melder om. Likevel tror mange mer på den bestille, betalte og næringsvennlige “forskningen”.

“PAID” Rubber stamp on a white background with the word “PAID” stamped in red

Loading