Klimarealistenes november

Klimarealistene gjør et nummer av at det lyves om at november 2020 var den varmeste måneden noensinne, når 2016 var varmere. Bare tull.

The combined global average temperature over the land and ocean surfaces for November 2020 was 0.97°C (1.75°F) above the 20th century average of 12.9°C (55.2°F). This was the second warmest November in the 141-year global record, behind the record warm November set in 2015 (+1.01°C / +1.82°F). The 10 warmest Novembers have all occurred since 2004; the five warmest Novembers have occurred since 2013. November 2020 also marked the 44th consecutive November and the 431st consecutive month with temperatures, at least nominally, above the 20th-century average.
National Centers for Environmental Information (NOOA)

Men i Europa var det den varmeste de fleste plasser:

November 2020 was warmer than the 1981-2010 average for the month over almost all of Europe. Temperatures were considerably higher than average over the Alps and the north of the continent. Norway had its joint warmest November in a data series reaching back to 1900. Sweden and Finland also saw records broken. Conditions were close to or a little cooler than average only in parts of the south-east of the continent.
European Union’s Earth Observation Programme, Coperincus

I Europa var det varmere, i Asia og West Antarktis var det kjøligere. Tilsammen den nest varmeste måneden.

NASA melder også at november 2020 var den nest varmeste måneden. Og som alle andre sier de at den varmeste var i 2015, bare Klimarealistene bruker 2016.

De har fått grafen som viser 2016 fra Roy Spencer fra The Heartland Institute. Sponset av Charles Koch, som sponser mange slike tankesmier for fremme av libeterianisme. I 2012 ble det lekket dokumenter som avslørte at instituttet hadde planer for å betale statlig ansatte for å skrive uvitenskapelige tekster om klimaforandringer som skulle brukes i skoler.

De gav ut en «handlingsplan» for Trump i 2016 der de bl.a. foreslo

  • Trekke USA ut av klimaavtaler, spesielt the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) og Green Climate Fund
  • Erstatte Enviroentment Protection Agency med slike organisasjoner på delstatsnivå.
  • Eliminere U.S. Department of Education, hvis ikke det er mulig, blokker all eller det meste av finansieringen
  • Trekke tilbake Common Core State Standards, standardiserte regler for hva elementary og secondary skoleelever må kunne i fag som matte, engelsk og kunst.
  • Skattereform som ville favorisere de rike.
  • Avslutte og erstatte Obamacare
  • La medisiner bli tilgjengelige på markedet før de er skikkelig testet for effekt.
  • Avskaffe inntektsskatt med grunnlovsforandring.

Instituttet er en «non-proffit» organisasjon, dvs at sponsorer kan få trukket bidrag fra skatt. For å fremme egne interesser. Snakk om å rigge spillet. Deres hensikt er å fremme og utvikle markedsløsninger på sosiale og økonomiske problemer.

Ellers mener de at farene med røyking overdrives og de vil lette avgifter og reguleringer for alkohol. De mener at mange av Trump sine utnevnelser gir mer frihet. Som Betsy DeVos som Secretary of Education som ikke hadde noen som helst faglige kvalifikasjoner og kjempet for å få mindre finansiering, ville gi mer frihet. At utnevnelsen av Tom Price til Secretary of the Department of Health and Human Services, som måtte gå av etter å ha brukt over 1 mill dollar i chartrede fly og annen reising fra mai til september 2017. Av Scott Pruitt, som måtte gå av i 2018 etter flere kontroverser, og flere andre som har sluttet eller blitt sparket, og noen straffeforfulgt, vil øke frihet.

Selv innsettelsen av Trump gir mer frihet. Som også økning av kapasitet av oljeledninger, lemping på godskjennelseprosessen for nye legemidler, gjennomgang av loven for rent vann, skattelette for firma, uttrekking av Parisavtalen, dette og mye mer av det Trump har gjort, vil gjøre. Ikke vanskelig å se hva slags frihet det gjelder.

Roy Spencer er meterolog og har dermed faglig bakgrunn. Men han har, til tross for at han nekter for det, bånd til oljeindustrien ved at han har lederverv i non-profit organisasjoner som får midler fra olje og gass-interesser, som George C. Marshall Institute, som også er en konservativ kristen organsesjon, der han tidligere var direktør. Han har sittet i styret til Cornwall Alliance for the Stewardship of Creation, som mener at et firmarkedsprinsipp er nok for å ta vare på miljøet, og er involvert i et vell av anti-miljø aktiviteter.

«Realist»siden florerer med slike aktører og organisasjoner med interesser i oljeindustrien som betaler for å underkjenne klimaforskning for å ta vare på egne interesser. Er de virkelig mer troverdige enn et nesten samlet klimaforskerkorps?

Og det majoriteten av klimaforskere er uenige om er hvor følsomt klimaet er og dermed hvor fort det vil reagere, hvor ille vil det bli, tiltak for å reflektere bort sollys, hvordan det vil påvirke havstrømmene eller hvor lavtrykks-banen vil legge seg i fremtiden. Ikke om klimaforandringen er reelt, påvirket av mennesker eller vil få alvorlige konsekvenser.

Etter som jeg kan se, er Klimarealistene er lite annet enn nyttige idioter for storkapital med anti-demokratiske holdninger .

Mer om Klimarealistene i Klimarealistenes alternative fakta og Klimarealistene «motbeviser» global oppvarming

depositphotos