Ja takk, begge deler?

Regjeringen markedsfører sitt nye energi-industrieventyr tung som grønt, bærekraftig, lavutslipps/utslippsfritt og et markant skifte bort fra fossilt brennstoff. Nå ser dette ikke bare ut til å ikke være i nærheten så grønt som de vil ha et til, men neppe noe skifte heller, mer en omregulering av fossilt drivstoff.

Norsk oljevirksomhet i dag og fremover

Det er planlagt avvikling av 25 oljefelt som har tatt opp 425.9 mill standard kubikkmeter olje siden de ble åpnet. Ved årsskiftet 2020/2021 var det 90 felt i produksjon som har til nå tatt opp 9834.22 mill standard kubikkmeter, og har reserver på til sammen 2491.38 mill standard kubikkmeter. Og det har blitt gitt konsesjon til 9 nye felt som det er beregnet til å ha tilsammen 204.3 mill standard kubikkmeter.

Nettsiden til Norsk Petroleum sier videre:
I 2020 var leteaktivitet lavere enn i 2019, men om lag på nivå med 2016 og 2017. Det ble påbegynt 31 letebrønner og gjort 14 funn på norsk sokkel. Funnene har et foreløpig samlet estimat på 77 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Dette gir en ressurstilvekst som er om lag like høyt som i 2018 og 2019. I 2019 og 2020 ble det funnet mest olje, mens det i 2018 ble det funnet mest gass. Ressurstilveksten er allikevel ikke nok til å opprettholde produksjonen på et høyt nivå etter 2025.

For å sikre jevn aktivitet framover må det jevnlig gjøres nye drivverdige funn. Forutsetningen for dette er at leteaktiviteten opprettholdes på et høyt nivå. Samtidig er det viktig at det gjøres nye funn i modne områder mens det fortsatt er infrastruktur på plass. Effektiv bruk av eksisterende infrastruktur øker sannsynligheten for at samfunnsøkonomisk lønnsomme ressurser blir hentet opp fra bakken.

Ny og gamle felt

Den amerikanske oljegiganten ConocoPhillips har gjort et betydelig oljefunn 23 kilometer nord for Heidrun-feltet, beregnet til å inneholde mellom 12 og 32 millioner standard kubikkmeter. Statfjord A, som var ment å nedlegges, skal holde på til 2027.

Som en del av regjeringens krisepakke skal Equinor skal bygge ut Breidablikk-feltet, noe som ikke inngår i oversiktene ovenfor. Johan Castberg-feltet, som består av de tre oljefunnene Skrugard, Havis og Drivis har for eksempel en planlagt oppstart i 2023, og vil produsere i 30 år. Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450—650 millioner fat oljeekvivalenter. Høres ikke ut som noen utfasing av fossilt brennstoff for meg.

Men, nå mener jo regjeringen at oljeleting ikke utfordrer klimamålene, at en klimarapport fra FN forsvarer fortsatt norsk oljeleting. Det får flere av forskerne bak rapporten til å reagere. Klimaforsker ved FNs klimapanel Daniel Huppmann mener regjeringen tukler med klimaforskningen når de bruker den til å videreføre oljeleting.

Nettstedet Norsk Petroleum drives av Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet i samarbeid. Så mens de selger inn “det grønne skiftet” og konsekvensene det medfører som helt nødvendig for å fase ut oljebruk, sier de samtidig at “For å sikre jevn aktivitet [i oljesektoren] framover må det jevnlig gjøres nye drivverdige funn.

Og sentralbanksjef Øystein Olsen spår følgende: Høyere oljepriser og gunstig skattepakke bidrar til at oljeinvesteringene øker mye i 2023 og 2024, etter tre år med fall. Leverandørindustrien kan få ytterligere noen gode år før det trolig dabber av.
E24 19.03.2021

Et gigantisk sirkus

Så dette taktskiftet de snakker om er faktisk til en hurtigere rytme i bruk av ressurser og energi, der vi skal fortsette oljeleting og produsering, mens vi bygger ned norsk natur for å produsere “grønn” energi, samt forårsaker co2-utslipp og andre miljøskader andre steder. Mens eksperter sette spørsmålstegn med både gjennomføringsevnen, farten, om skiftet møter det fremtidige kraftbehovet og hvor grønt og bærekraftig dette egentlig er.

Dette bærer preg av å være et hodeløst hastverk med å sikre nok energi til å fortsette veksten som forutsetter mer forbruk, og dermed, mer energi. Og det haster, det er mange med i kampen om beinet, og det gjelder å ikke miste fremtidige inntekter og markedsandeler.

Selv en global pandemi som etter et år fremdeles er ute av kontroll, og som de fleste eksperter knytter til vår sivilisasjon, er det ikke antydning til besinnelse å spore i vår utbyttelse av våre omgivelser. De vil ha begge deler, olje og strøm. For det er det beste for økonomien.

Image by C Morrison from Pixabay

Loading