Too little, too late …

DNV GL sin rapport Energy Transition Outlook 2020 konkluderer med at omstillingen til fornybar energi ikke går fort nok til å nå målene i Parisavtalen. Konsernsjef Remi Eriksen i DNV GL mener at det ikke er nok å la markedskreftene virke alene, men at det krever betydelig økt internasjonalt samarbeide og politisk press.

Transportsektoren og olje- og gassektoren er de viktigste årsakene til at klimamålene ikke blir nådd i Norge. Ifølge grunnprognoser fra Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2027 vil antall tunge lastebiler øke med hele 70 prosent de neste 30 årene.

Man skal “kutte utslippene, ikke utviklingen” sies det. Dessverre er det utopisk med dagens innsats, og ikke minst, sneversynt. Vi har mange andre problemer som ikke bare kommer i skyggen av klimakrisen, men som vil bli verre da de eneste løsningene som diskuteres fordrer mer bruk av energi, ressurser og areal.

depositphotos

Loading