La det bli lys …

Det snakkes lite om sparing av energi, og når det gjøres, er det stor sett rettet mot husholdninger, noe et kjapt søk på internett bekrefter. Ellers er det omvendt.

Vi sender produkter «verden rundt» for å utnytte billig arbeidskraft i fattige land, produktene får stadig kortere og kortere levetid, og vi blir sosialsitert til stadig nye behov som dekkes av nye produkter og tjenester. Befolkningsveksten akselerer, vi er snart 8 milliarder på kloden. Og de aller fleste ønsker den vestlige levestandarden, med et skyhøyt forbruk, som bare øker.

Turistindustrien vokser, i 2016 stod den for 5% av utslipp globalt, i 202 er prosenten 5,3. Og dette er en næring «alle» ønsker å «utvikle», dvs det legges opp til mye mer reising, slitasje på natur og kulturlandskap uten at det skape en eneste verdi utenom penger.

Stadig flere innretninger går på strøm og batteri, som tidligere fungerte tilfredsstillende manuelt og mekanisk. Vi har snart lyst opp «hver eneste» veistubb i landet, og de liv vi sparer på det vil koste mange flere i fremtiden. Vi lyser opp parker, parkeringsplasser og offentlige bygg døgnet rundt.

Og alt dette lyset har konsekvenser. Vårt 4 milliarder gamle økosystem har evolvert til døgnrytmene, og mange arter lider nå under vår tankeløse lysbruk. For de som husker litt tilbake i tid,, så så frontruta på bilen helt andreledes ut når man kjørte på sommerstid, nå er det snaut et insekts-lik å se på vinduet. En tysk studie finner at nedgangen er 76% på 27 år.

Insekter tiltrekkes av gatelys, og en middels stor by kan ta livet av flere hundre millioner insekter i løpet av en sesong. Lys som reflekteres fra kustige flater lurer insekter til å tro de ser en vannflate, og kan ende opp med å legge egg på asfalt, og ikke i vann. Laksen blir forstyrret av lys og kan stoppe vandring under bro med lys, noe som er et problem for Åkersvika i Stange kommune, som er et viktig gyte- og oppvekstområde for innlandsfisken i Mjøsa.

Frosker får forandret den kjemiske sammesetningen i øye av et eneste lysglimt og kan bli blendet i noen timer. Biller navigerer etter Melkeveien. I Florida alene dør millioner av ny-klekkede skilpadder da lyset lurer dem mot land i stede for horisonten. Fugler som migrere eller jakter om natta blir avledet.

Trær og planter styres av lys i forhold til vekst- og blomsterfaser. Et tre kan pga kunstig lys få forlenget vekstfasen utover det naturlige så det er dårligere rustet til å tåle vinter.

Dette er bare noen få konsekvenser. Og det rapporteres om negative helsepåvirkning for oss mennesker også:

«Research suggests that artificial light at night can negatively affect human health, increasing risks for obesity, depression, sleep disorders, diabetes, breast cancer and more.» En annen studie finner bl.a sammenheng mellom brystkreft og lys-forurensing.

Lys-forurensing er nærmest et ikke-tema i Norsk media, til tross for de alvorlige konsekvensene. Som det tas ikke hensyn til. I stede snakkes det om hvor fantastisk, grønt og bærekraftig det blir at vi skal bygge ut, i første omgang, 10 giga-batterifabrikker og vindmølleparker i vår natur for å serve stadig mer belysning, produksjon, reising og varetransport. I Farsund vil de gjerne slenge Hellemyra i den potten.

En annen konsekvens er at vi nesten ikke ser stjerne lengre, og kompenserer med å overlesse hus med lys til jul, til oppmuntring fra media, som om det er måten å møte en klimakrise …

Loading