Festen er ikke over, det er olje igjen …

En ny studie viser at til tross for propagandaen for “det grønne skiftet” og “New green deal” er trenden for investeringer i oljeselskap og andre fossile energier oppadgående. Midler investert i 2020 var større enn i 2016 og 2017.

JPMorgan Chase er den største investoren, Barclays den største britiske og BNP Paribas størst i EU. Finansiering generelt falt med i 2020 pga pandemien, mens den økte med 10% for selskapene for fossilt brennstoff. To tredjedeler av midlene går til olje og gass da noen selskap har regler mot kull som ansees som verst.

Uten finansiering kunne ikke selskapene drive. Så vi ser at så lenge det er olje igjen vil det sannsynligvis være noe som har interesse av å utvinne den og holde industrien i gang med penger. Og Norske myndigheter sier jo følgende på sitt nettsted Norsk Petroleum, som drives av Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet i samarbeid:

For å sikre jevn aktivitet [i oljesektoren] framover må det jevnlig gjøres nye drivverdige funn.

De har planer om å fortsette å drive mange som er i drift, flere nye er planlagt bygd ut, og det skal stadig letes etter mer olje. Med andre ord, overgangen til “grønn” energi er noe som bare foregår inne i hodene til enkelte politikere og naive miljøvernere. Resten av politikerne og de kommersielle aktørene vet veldig godt hva de driver på med. Dessverre ser det ut til at de får gjennomført galskapen.

Loading