Med hodet under armen …

Når økt energiforbruk blir fremstilt som et godt klimategn vet man at det er som forretningsmodell det “grønne” skiftet har sin egentlige hensikt.

Propaganden er massiv. Den kommer fra politikere, næringslivsledere og, dessverre, fra enkelte miljøverngrupper. Det finnes også en massiv dokumentasjon på alle miljøødeleggelsene batteriproduksjon forårsaker. Og så fremstilles det som om dette både er utslippsfritt og bærekraftig.

Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge er ute i Lister og jubler over at vi har satt ny strømrekord. “Elektrifiseringen virker – i 2019 gikk norske klimagassutslipp ned med 3,4 fire prosent.” Uten å dokumentere at det skylles elektrifiseringen.

På forsiden presenteres dette som Ny strømrekord et godt klimategn. Er økt energiforbruk et godt klimategn? Mandag 1. februar ble strømprisen femdoblet. Pga kulden og begrensinger i strømnettet. Hvor har det blitt av alle pengene vi betaler i nettleie? Er det dette nettet som skal gi strøm til både produksjon og lading av alle disse nye batteriene som planlegges produsert i Norge?

Utslipps-fritt: Under produksjon av batterier er utslippene fra 60 til 200kg CO2-eq/kWh, alt etter hvor energien kommer fra. Det er ikke utslipps-fritt, selv om bilen om den i sin livssyklus kommer under fossilbiler i utslipp. Men det er ikke det samme som utslipps-fritt. Og da blir det feil å bruke det begrepet, dvs en løgn.

FN etterlyser handling da problemet rund gruvedrift for å skaffe råvarene er stort og voksende.

Forkjemperne for elektrifisering er ikke bedre enn klimafornekterne. Eller, de er verre, de vet om konsekvensene, men velger å ignorere og fortie dem. Klimafornekterne tror på sin vrangforestilling, jeg har store problemer med å tro at næringslivsledere og politikere er uvitne om alle konsekvensene denne storstilte omstillingen vil få, de bare velger å lukke øynene og telle pengene. Det er utilgivelig!

depositphotos

Loading