Selektive karanteneunntak

Flere norske firma permitterer og sier opp ansatte. Likevel slipper pendlere fra bl.a Sverige og Polen inn uten å måtte sitte i karantene.

Grafen viser hvor de registrerte reisende har kommet til Norge fra i perioden 5. januar til 26. januar kl. 11.30. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Mellom 5. og 25. januar slapp 35.000 registrerte reisende karantene etter innreise til Norge. Mens bare 827 reisende slapp innreisekarantene 5. januar, hadde det tallet steget til det tredoble tre uker senere. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hadde vært interessant å vite hvor de jobber, siden de slipper karantene på bekostning av epidemi-bekjemping og innbyggeres helse.

Dette må oppleves som et hån for de som sliter med oppsigelse og permitteringer. Det rokker også ved regjeringens troverdighet når vi må følge hvert minste tiltak, eller vanker det bøter, mens de selv kan godta 35 000 innreiser uten karanteneopphold. Folk har måtte droppe julefeiring med familie da de anses som en risiko, mens fremmedarbeidere ikke utgjør noen smitterisiko.

Ønsker de at alle skal ta alle pålegg som kommer på alvor, kan de ikke la slik som dette skje, da risikerer de at folk blir like slappe med koronareglene som de er selv.

Loading