Skatteparadis på norsk

Bø i Vesterålen fikk den geniale ideen å tiltrekke seg superrike folk til kommunen ved å la de som har mye få betale mindre. Men det ble et for komplisert regnestykke for de stakkars kommunepolitikerne, og de gikk med underskudd, så nå, etter litt frem og tilbake, blir de reddet av regjeringen.

“– Vi synes det er positivt at kommunene tenker kreativt og skaper økt aktivitet. Men vi ser at på akkurat dette området så var ikke konsekvensene tydelige nok i systemet. Det tar vi konsekvensene av, sier statssekretær Paal Pedersen (H) til NRK.”

De ser med andre ord på å la vanlige folk sponser milliardærer positivt, noe som ikke akkurat er noen bombe. Men KS sin utregning viser at selv om disse som aldri får nok penger strømmer til, vil de gå ut med tap. Mens åtte nye millionærer vil tilsammen spare 11 millioner på å flytte til Bø. Det er ikke akkurat sårt tiltrengte midler, de er gode for 2,2 milliarder tilsammen.

Først, her har de regnet så feil at slik grov inkompetanse ellers vil få konsekvenser i mange andre sammenheng. Så så det ut som om at det finnes litt rettferdighet igjen i kongeriket Norge, da Mæland grep inn, men akk, det var for godt til å vare. Siden de var så kreative og var først ute med katastrofen, så må andre være med og dele regningen.

“– Vi vurderer det som krevende for Bø å gjennomskue alle effektene som redusert formuesskatt får. Derfor slipper de å måtte dekke det tapet selv.”

Så lenge man bommer med “blå” politikk, er det visst greit med solidaritet.

Eksempel på det motsatte finnes heldigvis, Sør-Varanger, 10. juni vedtok deres kommunestyret følgende:

“Sør-Varanger kommune skal arbeide for at kommunen blir en skatteparadisfri kommune. Med det kreves det at de leverandører som er og blir tilknyttet Sør-Varanger kommune skal ha en åpenhet om eierskap og regnskap slik at tilknytning til skatteparadiser kan avdekkes.”

Tax Justice Network estimerer at 427 milliarder dollar gjemmes i skatteparadis årlig. Fra Norge gikk det 48 milliarder kr til skatteparadis i 2015, i 2016 var summen oppe i 50 milliarder kr. Og skatteetaten halvert kontrollen. På Regjeringen.no kan man samtidig lese at “Skatteparadis og korrupsjon hemmer utvikling”. “Norge er et godt land å bo i. Barn får god og offentlig finansiert utdannelse. De eldre får omsorg. De syke får helsehjelp. Alt dette er takket være de skatteinntektene som innbyggerne og bedriftene i Norge bidrar med.” Det er sannelig forskjell på liv og lære.

Norge regnes også som et skatteparadis for redere av Frederik Zimmer, professor emeritus ved Universitetet i Oslo med skatterett som spesialområde.

Mens andre rømmer landet, og sparer milliarder, som Stein Erik Hagen som har adresse Sveits for å unngå formueskatt. Og slike blir sett på som helter og forbilder, når det er parasitter og snyltere de egentlig er.

Mer om skatteparadis, metoder og konsekvenser på Attac.

depositphoto

Loading