Tid for besinnelse

Nå har vi hatt to år med pandemi og ett år med vaksinering. Dette tar på samfunnet, helsepersonell er utslitt, folk lei tiltak og temperaturen i debatter øker. Det samme gjør polariseringen, mens respekt og forståelse blekner.

Folk er i forskjellige situasjoner

Nå er det ikke slik at alle som lar seg vaksinere oppfører seg som smittefri uansett eller at alle som ikke vil ha vaksine tror Bill Gates har forsynt vaksinene med naboteknologi som skal overvåke oss, at det er bare å be til en guddom, eller at pandemien er orkestret for å forskyve makt. At vaksinerte er hjernevaskede flokksauer, eller at uvaksinerte en egoistiske drittsekker som er skyld i pandemiens varighet.

Folk har forskjellige liv, underliggende helseproblemer og andre omstendigheter. Og folk har stor variasjon i aktiviteter og sosial omgang. Å skulle stå til rette for gud og en hvermann for sine valg er ikke alltid greit for alle. Om vi kunne begrense oss til å kritisere uansvarlig oppførsel hadde det kunne senket temperaturen.

Ingen konsensus om pandemien og tiltak

Vi er i en ukjent situasjon, der politikere, helsepersonell og jurister har forskjellig syn. Vi har få eller ingen fasitsvar. Og det kommer stadig meldinger som slår i hjel tidligere «sannheter». 1. juni sa f.eks. FHI at «Koronaepidemien vil mer eller mindre forsvinne i sommer»

Før 2020 sa FHI følgende om vaksiner og boosterdoser:

Første dose av en vaksine induserer en primær respons. Det er en antistoffrespons som kommer langsomt og domineres av IgM. Det kan være nødvendig med to doser for å indusere en god primærrespons. Primærresponsen gir vanligvis ikke høyt antistoffnivå og blir ikke langvarig.

Avhengig av vaksinens immunogenitet og hvor lang tid det går, vil senere vaksinedoser vanligvis føre til en respons som kommer raskt og gir høyt antistoffnivå. Denne responsen kalles boosterrespons (sekundær respons) og domineres av IgG. Etter en boosterrespons vil antistoffnivået holde seg høyt i måneder til år. Selv om antistoffmengden faller til under påvisbart nivå, vil immunsystemet kunne respondere med rask og høy antistoffstigning når en ny vaksinedose – boosterdose – gis etter flere år. Dette skyldes immunologisk hukommelse.

Jeg er klar over at covid-vaksinene er av ny teknologi, men nå har vi vaksinert i et år, vi går på 3. dose til alle, og den snakkes om 4. dose til ekstra utsatte. Likevel settes det stadig nye smitterekorder.

For å oppnå flokkimmunitet kreves det fra 80 – 95% vaksinedekning, alt etter smitte og sykdom, så vi har “råd” til noen uvaksinerte, selv om denne prosentsatsen for Covid-19 er ukjent, etter som jeg kan se.

Symptombekjemping

Men det som bekymrer meg mer, er at vi igjen stirrer oss blind på symptomer, har som så ofte ellers, ikke en kjeft sier noe om årsaken til pandemien, vår sivilisasjon, eller hva vi skal gjøre for å unngå fremtidige, og eventuelt farligere pandemier.

Den vi nå er inne i var varslet, og så lenge vi ikke snur utviklingen, vil det komme fler. Men vi gjør som vi gjør med klimaproblemet, håper at teknologien skal løse dette for oss, og heller girer opp aktivitetene og presset på naturen, som forårsaker smitteoverføringer fra dyr.

Skal vi ha et samfunn der vi må gå på stadig flere vaksiner og medisiner bare for å tåle den verden vi har skapt? Mens vi samtidig langsomt blir forgiftet av plast og miljøgifter, noe forskere roper stadig høyere varsko om? Er det virkelig et samfunn vi ønsker?

Uansett, å driver å hetse og demonisere hverandre er i alle fall ikke løsningen, pandemien forsterker de økonomiske ulikhetene betraktelig, ikke la den gjøres oss “vanlige” folk til fiender. La oss heller sparke oppover i stede!

Foto: unsplash.com

Loading