Kriseprofittering?

Flere medier melder om prishopp på verneutstyr, men ingen nevner hvilke leverandører dette gjelder. Min første tanke, basert på fremstillingen, var kriseprofittering, men etter en mailforespørsel til kommuneoverlegen i Lyngdal, Henriette Pettersen kunne hun opplyse i svar at leverandøren selv var fortvilet for å måtte betale 300 000 for å få få flydd sine varer inn til landet. Dette er ett tilfelle, om det er grunnen i andre vites ikke. Det er trist at mediene ikke er mer grundige i sin dekning.

Pandemien har stor økonomiske konsekvenser, NHO anslår at den koster 1.4 milliarder pr virkedag. Konkuransetilsynet får stadig henvendelser på betydelige prishopp, og advarer aktører mot å utnytte krisen til egen fordel.

“– Pristiltaksloven er et virkemiddel vi nødig tar i bruk, da fri konkurranse er til det beste for samfunnet og forbrukerne. Dersom det er nødvendig for å hindre at krisen utnyttes av enkelte til å kreve urimelige priser på viktige varer og tjenester, vil vi benytte oss av de fullmaktene loven gir. Konkurransetilsynet overvåker situasjonen, og det vil være en fortløpende vurdering fra vår side hvilke virkemidler som skal benyttes, sier Sørgard.”
Konkurransetilsynet 30.03.2020

Men noen prøver seg. Et forsøk på å utnytte krisen er markedsføringen av Ozonspesialisten av et apparat for å gasse viruset med ozon, noe som blir avist som nonsens av epidemolog Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet (FHI). Ellers er det varslet prisøkning på flere produktgrupper, andre har allerede økt, som elektronikk, importert mat, anleggsbransjen, mens i Felleskjøpet varierer det etter utsalgets beliggenhet.

Prisøkninger er en naturlig følge av krise, men det kan nok lønne seg å følge litt med, både om prisøkningen skyldes reele årsaker, eller økonomisk vinning, også om det som loves kan holdes, ofte er det som virker for godt til å være sant, ikke sant. Fortvilede mennesker blir dessverre alltid forsøkt utnyttet.

Depositphotos

Loading

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *