Nok en varslet katastrofe

“I en sårbarhets- og risikoanalyse fra 2018 varslet FHI om at smittevernberedskapen kunne nærme seg grensa til det uforsvarlige. Det utløste ikke noen ekstra bevilgninger fra departementet, forteller FHI-direktør Camilla Stoltenberg i dette intervjuet.

Men da pandemien rammet, endret det regjeringens syn på bevilgninger til FHI.”

“FHI har de siste årene vært pålagt flere kutt – og sentralt står regjeringens avbyråkratisering- og effektiviseringsreform (ABE). Målet med å gi offentlige etater et årlig budsjettkutt på 0,5 prosent har vært å presse fram mer effektiv drift.”

Men å konkludere med at det har hatt konsekvenser er verre:

“Hun er usikker på om Nordre Follo-utbruddet kunne vært begrenset med tidligere analysesvar og påfølgende tiltak.

– Vi har ikke grunn til å tro det, men jeg skal være forsiktig med å konkludere.”
-Klassekampen 29.01.20.21

Ville tro at hensikten med å gå ut med dette nå er at det har hatt betydning. Ellers er det en bekreftelse på at sparekniven har virket etter sin hensikt. Hun er også påpasselig å spesifisere at hun er godt fornøyd med samarbeidet med regjeringen. Litt underlig holdning.

Ikke det at vi hadde sluppet unna smitte, men, det kunne ha forløpt andredels. På tide at vårt “forsvar” slutter å består av å ruste opp for, og å delta på USA sine krigstokt, men se etter mer aktuelle trusler. Det var jo også totalslakt etter 22. juli. Er de fullstendig læringsresistente eller nærsynte? Eller blir skattelette til de velstående prioritert?

depositphotos

Loading