Korona-pandemien – en zoonose

Det skrives og snakkes mye om korona i media. Men det snakkes lite om årsaken til utbruddet utover at det sannsynligvis stammer fra et dyremarked i Kina. Det er ikke tilfeldig at opprinnelsen til Covid-19 stammer fra et slikt marked. Zoonose er infeksjonssykdommer som smitte fra dyr til mennesker.

Årsaken er vår måte å leve på. Vi har opplevd mange epidemier og pandemier etter at vi begynte med dyrehold, også i nyere tid. Med andre ord, dette er en konsekvens av vår sivilisasjon. Etter den såkalte globaliseringen spres smitten langt på kort tid. En sivilisasjon som er klar over disse mekanismer, men ikke tar konsekvensene. Men å få snudd denne utviklingen er blitt så og si umulig. Til det har vi blitt altfor mange å mate og siden vi lever i et konkurransesamfunn er ingen styresmakter villig til å være de første som snur. Det er også altfor mange økonomiske interesser som ønsker ikke bare å opprettholde dagens globale kapitalistiske system, men sette opp farten ytterlige når det gjelder utnyttelse av ressurser og produksjon av mat.

Vi er i skrivende stund over 7. 774.000 mennesker på kloden i dag, og forskere regner ikke med at det flater ut før vi når 11 milliarder. Og i denne situasjonen er det bekymring for at det er nedgang i befolkningen i enkelte østeuropeiske land og Japan. “Lag flere barn” sa vår egen statsminister i sin nyttårstale. Det kan neppe illustreres bedre hvor langt på villspor vi er. For selv om det hvert år kommer rapporter som forteller oss tidligere og tidligere at jordens ressurser for inneværende år er brukt opp, i 2019 var det 29. juli, hersker det en framtidstro optimisme blant politikere på at det mirakuløst skal dukke opp teknologiske løsninger på få år som skal løse utfordringene med klimaet, jord-utarming og erosjon, miljøgifter, plast, hav-forsuring, døde soner, og utrydding av dyreliv og planteliv.

Det er da man får bekreftet at politisk ideologi har mer til felles med religion og annen overtro enn realisme …

Depositphotos

Loading

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *