Eldste hulemaleri til nå funnet

Det eldste hulemaleriet hittil var av en gris i Sulawesi i Indonesia, datert til minst 43 900 år gammelt, i Maros-Pangkep, South Sulawesi. Science Advances melder om at det er funnet et eldre i nærheten, i Leang Tedongnge. Den viste seg etter uranium-datering til å være minst 45 500 år gammelt. De fant også et annet som var minst 32 000 år gammelt i Leang Balangajia.

Sulawesi er den største øya i en øygruppen Wallacea og har et areal på rundt 174 000 km2. Øygruppen huser mange arter som er unike for området, og har høy biodiversitet, som hele Indonesia. 20 000 km2 av Waaceas areal på 347 000 km2 er vernet, og er hjem flere utrydningstruede arter.

Øya har vært hjem til mennesker ganske lenge. Arkeologiske funn fra Talepu viser at det har vært arkaiske mennesker (alle i homoslekten som ikke er sapiens) her for 118 000 til 194 000 år siden. De har ikke identifisert hvilken homo-art som bodde her da. Men funn tyder på at de utryddet megafaunaen på øya.

De er usikkert når det moderne mennesket kom, anslagene går fra 50 000 til 69 000 år siden, etter når det var sapiens bl.a i Australia da de måtte gjennom området på veien, men de eldste bevisene er hulemaleriene. Moderne tiders folketall var i 2019 19.573 800.

Pga øyas topografi levde stammer relativt avskilt og det oppstod 8 språkfamilier med sine variasjoner. Det var både krig og utveksling av varer og ektefeller mellom stammene. I følge Den tredje sjimpansen av Jared Diamond kunne de gjenlevende stammefolkene på Ny Guinea, der forholdene er liknende, flere av nabostemmenes språk, så jeg vil tro det også gjelder på Sulawesi. Og også i tidligere tider.

Pig 1 er den eldste fra Leang Tedongnge. ScienceAdvances
Fra Leang Balangajia, der de fant den andre, fra minst 32 000 år siden. ScienceAdvances

Altamira

I hulen Altamira i Nord-Spania finnes det spektakulære malerier av okser og andre dyr.

Tegningene fra taket av Altamira-hulen i Santillana Del Mar, Cantabria, Spania
Fra Altamira

Hulen ble stengt av ras for rund 13 000 år siden, og ble vernet fra vann, dyr og mennesker, som i Chauvet og Lascaux, og er derfor relativt godt bevart. Maleriene stammer fra eldre stenalder, Paleolitikum og fra så og si hele perioden, helt tilbake til for 35 000 år siden. I nærheten av Altamira finnes det 17 andre huler med malerier. Hulene er stengt for besøkende da pust og svette fra mennesker førte til sopp som ødela maleriene.

Fargene de brukte forandret seg over tid, de første var av en blanding av manganese dioxide-holdig jord, etterhvert rød oker, som urfolk på flere kontinenter brukte. Her blandet de den med fett og eggehvite for å variere fargen, de var såpass avanserte at de kunne skape inntrykk av intensitet og skygge ved å variere fargene.

Det finnes huler med malerier på de fleste kontinenter, Heritage Daily har en liste over mange av de flotteste, og i noen kan man “gå inn i” med Google Maps.

Loading