Aktuelt

Hvis bare …

Dr. Peter Hotez, co-director of the Texas Children’s Hospital’s Center for Vaccine Development in Houston har i flere år jobbet med en vaksine som kanskje kunne ha stoppet korona-pandemien, for fire år siden var den klar for testing på mennesker, men de fikk ikke tak i finansiering så prosjektet ble lagt på is. Det passet ikke markedet.

«We tried like heck to see if we could get investors or grants to move this into the clinic,» said Hotez, co-director of the Center for Vaccine Development at Texas Children’s Hospital and dean of the National School of Tropical Medicine at the Baylor College of Medicine in Houston. «But we just could not generate much interest.»

«That kind of research — figuring out which vaccine strategies work and which don’t — potentially could have been completed before the new outbreak, said Jason Schwartz, a professor at the Yale School of Public Health who studies vaccine development. He said the global response to the coronavirus exposes broader flaws in the way medical research is funded, which he says tends to be market-driven and reactive, rather than proactive.»
CBS News 05.03.2020

Depositphotos

Kriseprofittering?

Flere medier melder om prishopp på verneutstyr, men ingen nevner hvilke leverandører dette gjelder. Min første tanke, basert på fremstillingen, var kriseprofittering, men etter en mailforespørsel til kommuneoverlegen i Lyngdal, Henriette Pettersen kunne hun opplyse i svar at leverandøren selv var fortvilet for å måtte betale 300 000 for å få få flydd sine varer inn til landet. Dette er ett tilfelle, om det er grunnen i andre vites ikke. Det er trist at mediene ikke er mer grundige i sin dekning.

Pandemien har stor økonomiske konsekvenser, NHO anslår at den koster 1.4 milliarder pr virkedag. Konkuransetilsynet får stadig henvendelser på betydelige prishopp, og advarer aktører mot å utnytte krisen til egen fordel.

«– Pristiltaksloven er et virkemiddel vi nødig tar i bruk, da fri konkurranse er til det beste for samfunnet og forbrukerne. Dersom det er nødvendig for å hindre at krisen utnyttes av enkelte til å kreve urimelige priser på viktige varer og tjenester, vil vi benytte oss av de fullmaktene loven gir. Konkurransetilsynet overvåker situasjonen, og det vil være en fortløpende vurdering fra vår side hvilke virkemidler som skal benyttes, sier Sørgard.»
Konkurransetilsynet 30.03.2020

Men noen prøver seg. Et forsøk på å utnytte krisen er markedsføringen av Ozonspesialisten av et apparat for å gasse viruset med ozon, noe som blir avist som nonsens av epidemolog Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet (FHI). Ellers er det varslet prisøkning på flere produktgrupper, andre har allerede økt, som elektronikk, importert mat, anleggsbransjen, mens i Felleskjøpet varierer det etter utsalgets beliggenhet.

Prisøkninger er en naturlig følge av krise, men det kan nok lønne seg å følge litt med, både om prisøkningen skyldes reele årsaker, eller økonomisk vinning, også om det som loves kan holdes, ofte er det som virker for godt til å være sant, ikke sant. Fortvilede mennesker blir dessverre alltid forsøkt utnyttet.

Depositphotos

Hytteadel i harnisk

«Ifølge FN er de også en realitet  for 1,8 milliarder mennesker som lever under utilstrekkelige boligforhold og hjemløshet, hovedsakelig i slum. Flyktningleire og slum har til felles at de neglisjeres av globalt utviklingssamarbeid og humanitære stormakter som Norge. Med COVID–19 kan det få apokalyptiske følger.»
Bistandsaktuelt – 27.03.2020

«– Konsekvensene kan bli enorme dersom vi får spredning av koronaviruset i gigantiske og tett befolkede leire som Cox’s Bazar i Bangladesh eller Dadaab i Kenya. Dette er det verste marerittscenario humanitær sektor står overfor, sier kommunikasjonssjef Tuva Raanes Bogsnes i Flyktninghjelpen.»
Vårt Land 12.03.2020

Her på berget hyler hytteeiere høyest, de mener de utsettes for brudd på menneskerettighetene om de går glipp av en sesong, for det er tydeligvis en menneskerettighet å bruke to boliger uansett omstendigheter. Man kan diskutere nytten av dette forbudet, tetthet av folk vs reise mellom kommuner, men har problemer med å tro at om folk drar hjemmefra i helger og påske til hyttefelt, blir det så uttynnet i borettslag og byggefelt at det har smittedempende virkning. Selv om jeg har sansen for sivil ulydighet når lover ikke tar hensyn til natur og grunnleggende menneskerettigheter, synes jeg dette bare vitner om bortskjemthet. Skal vi begrense denne pandemien må vi finne oss i at vi ikke kan leve som normalt og få dekket alle behov.

Det er skummelt når styresmaktene i hemmelighet forhandlet om unntakslov, heldigvis ble den godt begrenset i forhold til hva de først prøvde seg på. Om lokalbefolkningen få kose seg en sesong uten lyden av ATV-er, motorbåter og rogalandsdialekt (i Agder) begås det intet overgrep.

Depositphotos