Marin Elektro

Kverulerende aktivister?

Så er Erling Salvesen ute med et leserinnlegg 11.nov.2019 til støtte for Engesæth. Dessverre er innlegget preget av ensidig syn på saken. Her er det som reportasjene i avisen, kun et perspektiv holdes, og ingen av argumentene naboene, andre eller jeg kommer med blir kommentert.

Han ser for seg at her har det sittet 48 personer/familier med fritidsproblemer, og så når de får høre om Marin Elektro’s planer finner de ut, hver for seg, at endelig noe vi kan ødelegge så vi har noe å fylle dagene med. Og så rotter de seg sammen. Det sier mer om Salvesen enn naboene.

Han mener også at å ikke varsle de som blir mest påvirket at utbyggingen med unnskyldingen at det er knotete å legge adresser inn i systemet, er en bagatell, nå de samtidig klarte ikke bare legge inn folk i Kjørestad og Livdekrona, de klarte også å legge inn flere utenbys personer som eier ferieleilighetene på Fjordhotellet, bare ikke beboere i Nedre Livdekrona. De har fått påpakking fra Fylkesmannen for dårlig saksbehandling. Det kaller Salvesen en kommafeil, sikkert lett når man ikke selv opplever dette.

Uavhengige arkitekter har uttalt at tegningene til Ertzeid som ble publisert i Lister var å regne som «fusk i faget«. Sammen med manglende varsling er dette grunnen til at klagen kom sent, men dette nevner han heller ikke.

Prisen er, som alle kan se, merkelig lav, 200 kr pr m2, når det naturlige etter kommunens prisliste burde være 895,- pluss 16 000 pr meter strandlinje. Salvesen sier ingenting om hvorfor han synes denne prisen er grei i dette tilfellet.

Alle som har innvendinger blir nedlatende omtalt som «aktivister» som ikke tenker på alle dette vil gå ut over, etter Lister sin ensidige fokus på hva Engesæth og Thorkildsen vil tape på dette. Jo, vi har forståelse for at dette er ille for Engesæth, men vi har ikke tunnelsyn, vi ser også frustrasjonen for de allerede etablerte virksomhetene, de som ikke slipper til mer i Lister. Som også har ansatte, flere enn Marin Elektro. Som også er redd for permisjoner om dette prosjektet realiseres i sin nåværende form. Men de arbeidsplassene er kanskje ikke like mye verd?

Engesæth har også vært klar over klagen med krav om oppsettende virkning, men han valgt å tro på at ordføreren er allmektig og at klagen ville bli avvist, og satte i gang. Da kan han takke seg selv for de utgiftene som har påløpt. Det samme gjelder entreprenøren. Prosjektet har vokst underveis, om det skyldes billig tomt er uvisst, men dette er ikke originale planer fra 2011, noe som også har betydning for at det klages. Vi som kritiserer prosjektet har, om det ikke ødelegger for nåværende virksomhet, ikke noe i mot at marinaen etableres, men da må all instanser følge lover og regler.

For egen del har jeg sympati for naboene som her har blitt utsatt for, det jeg ikke kan se som noe annet enn beregnede omgåelse av varslingsplikten for å få dette igjennom. Den ensidige dekningen til Lister. De har også sett på at et friluftsområde som skulle virke som en buffer mot industrien har blitt omregulert og redusert med 80 – 90 %. De ble innkalt til et møte der tilbudet var følgende: 2 meters reduksjon på hallens høyde på betingelse av at klagen blir trukket. Dette skjønner jeg godt at ble sett på som manglede respekt. Hva var vitsen med å dra på møte for der utfallet var gitt på forhånd? Det er heller ingenting som tyder på at det ble foretatt noen undersøkelse på om det er mulig å sprenge seg to meter lengre ned en først beregnet.

Jeg synes det blir urettferdig å forvente at 48 husstander skal frivillig ofre seg for at kommunen skal få «gjort opp den uretten» de har begått mot Marin Elektro. Jeg kan heller ikke se at kommunen engasjerer seg i samme grad for andre leieborere de sier opp. For ikke snakke om diverse ekspropriasjoner som er foretatt i senere tid, der folk minster verdier de faktisk eier.

Men først og fremst vil vi ha utvalg og politikere som følger lover og forskrifter, er åpen om prosesser, ikke begår forskjellsbehandling eller selger uforståelig billig til noen, mens andre må betale full pris for tilsvarende eiendommer. Om de roter fordi de ikke skjønner lover og regler eller fordi de ikke bryr seg er ikke godt å vite, men begge deler skremmer vannet av meg.

Publisert som leserinnlegg i Lister 18.11.2019

Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash

Konspirasjonsteorier?

Lister har i dag, 9. november, en leder som tar for seg støyen rundt Marin Elektrosaken og kommunens handtering av denne under overskriften «Klønete kommune». Der står det bl.a.:

«Kommunen har desperat behov for nye arbeidsplasser. Jakten på ny næring må gå så fort at lokalbefolkningen kan få snev av et inntrykk om at det ikke er noe som stemmer. Marin Elektro-sakene har reist både spørsmål og konspirasjonsteorier. Folk spør om tomta gikk på ulovlig billigsalg, om en milliardær står bak som skjult eier og hva som er grunnen til at naboene føler seg overkjørt. Lover og regler, rettsikkerhet og folkestyre i spill med byråkrati er sausen som Farsund kommune nå må sile for å få alt på plass.»

Bra at de endelig våkner i forhold til prosessen. Men å kalle det for konspirasjonsteorier når det faktisk er et faktum at tomta ble solgt for 200,- kr km2, og det er et faktum at prisen er betydelig lavere enn plasseringen skulle tilsi i forhold til kommunens egen prisliste. Og Lister har da selv ved en anledning latt Engesæth si på trykk at han er glad for å ha «Stangeland med på laget.» Nå de ikke opplyser hvor stor andel dette gjelder, åpner de for spekulasjon. For prosjektets økonomiske ramme er av en størrelse så man, uten å konspirerer, er tilbøyelig til å tro at Stangelands bidrag er betydelig.

Jeg har ved flere anledning satt spørsmålstegn ved avisens dekning, både her, i leserinnlegg og mail til «sirkusdirektøren». Å kalle mitt engasjement og kritikk for konspirasjonsteori på grunnlag av fakta jeg fremmer faller på egen urimelighet.

Det er også en underlig formulering å si at folk kan «få et snev av inntrykk», spesielt når hele greia skriker at der er noe som ikke stemmer.

Den 5. februar 2019 fremsatte Nygaard selv en konspirasjonsteori på lederplass:

«FOR UNDER FIRE måneder siden tok Ravndal – som administrasjonens saksbehandler – til orde for å selge en annen sjøtomt i Lauervika på billigsalg til et annet, konkurrerende lokalt firma i båtbransjen. Havnestyret sa imidlertid nei til Cecilie Buch Boyer og Farsund båt og motor, men ville gå i dialog for å finne en annen tomt til virksomheten. Vi antar at havnefogdens inhabilitet er knyttet til den saken og nære forbindelser til Buch Boyers far, tidligere ordfører Richard Ivar Buch.»

Noe som viste seg å ikke stemte. Og her kan han selv reagere på pris, det er billigsalg når det gjelder Farsund Båt og Motor, men konspirasjon når samme pris omtales som billig når det gjelder Marin Elektro/Stangeland.

At entreprenøren spekulerer i permitteringer, er ikke konspireringer, heller ikke når vi som kritiserer teknisk utvalgs håndtering blir beskyldt for å rive julegaver ut av hendene på barna til de ansatte i involverte firma-ene. Men å stille spørsmål rundt fakta Lister selv har trykket er.

Nå har kommunen også begått lovbrudd ved regulering for boliger i Spind: «En utbygger har selvfølgelig lov å forsøke seg, men HER har vi dessverre en administrasjon og et teknisk utvalg som lar seg forføre og villede. Utbygger har forsøkt i sitt planutkast å «snike» seg inn i 100-meters beltet med 20-30 boenheter.»

Det virker som lovbrudd, slumsete prosesser og prioritering av rike investorer og utbyggere er regelen fremfor unntaket. Men avisen angriper borgere og går politikeres, teknisk utvalg og deres kompanjongers ærend på bekostning av folk. Når presentasjon av fakta og spørsmål rundt nevnte forhold avskrives som konspirering skjønner man at avisen har sviktet sitt samfunnsansvar så det holder:

(Fra NDLA)
«For at et demokrati skal fungere, må deltakerne ha:

  • tilgang til informasjon om hva som foregår: Vi må for eksempel få meldinger om hendelser som angår mange mennesker. Vi må ha oversikt over ulike måter å løse problemer på. Vi må vite hvordan politikerne handler på vegne av oss, og hvilke planer de legger.
  • en arena der vi kan diskutere oss fram til gode måter å styre fellesskapet på. I den offentlige debatten diskuterer vi hva som er gode løsninger på våre felles problemer, hvordan våre felles penger (skattepengene) skal brukes, hvordan vi skal forholde oss til resten av verden, og hvilke planer vi skal legge for framtiden. Blant annet.»

Når Lister driver kampanje for Marin Elektro i den grad at de unnlater å publisere fakta, gir flerfoldig mange ganger så mye spalteplass til utvikler, tiltakshaver og kommunen som motparten, og samtidig sverter den svakeste part og avskriver kritikk som konspirering, kan man bare lure på hva som driver dem! Og resultatet ser på man Lister’s Facebookside, der usaklighetene, forenklingene og feiloppfatninger florerer.

Photo by Kristina Flour on Unsplash

Fra entreprenøren.

Så er Knut Thorkildsen, daglig leder i Br. Thorkildsen ute og uttaler seg. «– Jeg syns det er tragisk at det ikke er noen ting i Farsund kommune som kan gå, men at man skal stikke kjepper i hjulene på alt for de som prøver å få til noe.»

Br. Thorkildsen jobber på skoleprosjektet Farsund. I 2017 vant de anbudet på ny vei til Bryneheia. Prosjektet med sykkelparkering ved Vanse Skole hadde de sammen med Skanska. De var også sammen om renoveringen av dam Midvann og dam Måvann. De var engasjert i utbyggingen av Bjørketun Barnehage i 2017, i Helvik Boligfelt, brygge i Borshavn i 2016, for å nevne noe. Likevel påstår han at «det ikke er noen ting i Farsund kommune som kan gå.»

Og han ser ikke på realiteten, det at det er kommunen som har rotet dette til ved å ikke følge lover, regler og forskrifter, de har ikke klart å gjennomføre dette på en etterrettelig måte.

Men som alle andre, han retter baker for smed, gir naboene skylden, og reduserer dette til at noen bare er ute etter å «stikke kjepper i hjulene på alle som prøver å få til noe.» Dette virker tydeligvis som et magisk utsagn som trumfer lover og regler og nuller ut alle innvendinger, uansett hvor reelle og saklige de er, og fritar avsender å komme med et eneste saklig argument.

Og, selv om Br. Thorkildsen har skrytt av god omsetning og oppdrag i hele sør-Norge fremstilles dette som om at hvis dette ene prosjektet strander vil det få alvorlige konsekvenser for firmaet. Jeg kan ikke si om det stemmer eller ei, men om han skal rette kritikk får han rette den dit den hører hjemme, nemlig kommunen og den hårete gjennomføringen deres av Marin Elektro-prosjektet. Der er de som har rotet dette til! At det er dårlige tider i entreprenørbransjen er det ikke et argument for å etablere Marin Elektro i Lauervika.

«– Dette går ut over lokale arbeidsplasser. Det er rett og slett fortvilende at en utsikt kan stoppe noe slikt, sier Br. Thorkildsen-sjefen.» Om Thorkildsen hadde lest skikkelig hva klagen går ut på hadde han sett at dette ikke er så banalt at det bare dreier seg om utsikt. Men det er en kjent manipuleringstaktikk å plukke ut en side av saken for så å kjøre utelukkende på denne. De var også klar over at det var levert inn en klage med krav om oppsettende virkning.

For meg fremstår dette intervjuet som et dårlig skjult forsøk på å forsterke inntrykket at dette dreier seg om noe helt annet en det faktisk gjør, vi som argumenterer i mot kommunens håndtering av denne saken vil bare ha anstendige lovlydige politikere som ikke tar snarveier, bedriver spill i kulissene eller overkjører lokalbefolkningens rettigheter. Vi er ikke ute etter å ødelegge for «stakkars Lasse».

House of Cards?

Er det en ting som får meg til å tro at det har blitt bedrevet et politisk spill i kulissene i Marin Elektro-saken, så er det grunnen til havnefogdens «inhabilitet». I Lister24 den 9. februar 2019 står det at i følge kommunalsjef Just Quale skal det skyldes havnefogdens sterke engasjement i saken. Selv har Ravndal måtte gå ut og si at han har uttalt seg for kritisk.

Han er heller ikke alene som uttaler seg kritisk til etableringen av Marin Elektro i Lauervika. I følge Geir Egil Solberg, senioringeniør i Kystverket i høringsuttalelsen vil moloens/ anleggets utstrekning vil trolig medføre at dagens bruk av området med opplag av fartøy må opphøre, samt legge begrensninger for utviklingen av havnevirksomhet i Lundevågen, skriver Lister. Begge påpeker at etter fjerningen av Håøyflua vil man ha muligheten til å ta imot enda større båter enn i dag.

– Større skip betyr mer propellvann og høyere risiko for småbåter som ferdes i nærheten, skriver Ravndal.

Kystverket nevner også dette i sitt høringsinnspill.

I kjøpekontrakten er avtalt at skipene som i dag ligger ved dypvannskaien mot den aktuelle tomten, skal flyttes ved en eventuell utbygging av området. Her er det allerede investert i pullert og strømforsyning og i følge Ravndal er det ikke andre egnede steder i kommunen for denne aktiviteten.

Farsund Fortøyningsselskap mener de vil tape inntekter i millionklassen og må si opp ansatte om Marin Elektros planer realiseres slik teknisk utvalg har godkjent planene.

Dette er noen av innspillene som har kommet som problematiserer utbyggingen og etableringen til Marin Elektro på den aktuelle tomta og plasseringen i havna.

Man skulle tro at da kommunen ville forsøke å tilbakevise disse innsigelsene på faglig grunnlag. I stede driver de det som for meg inn fremstår som annet enn et politisk spill og får havnefogden til å erklære seg inhabil fordi han er kritisk, som fagmann, for etableringen i en havn som han har utviklet og drevet i noen år. Og det svært bra. Fra 2014 til 2018 mer enn doblet han inntektene, fra 7.095 millioner til 14.709 millioner. Og skulle hatt skryt. I stede dolkes han i ryggen.

Han uttaler seg som erfaren havnefogd kritisk til en nyetablering i et område med aktivitet som han ser vil skape problemer. Dette er da ikke inhabilitet?

Dette sier Justorget om inhabilitet i forvaltningen: «Formålet med reglene om inhabilitet (ugildhet) er å forhindre at saker i forvaltningen blir behandlet og avgjort av saksbehandlere som har egeninteresser i saken. Disse egeninteressene kan skyldes at man selv har fordeler eller ulemper av sakens utfall. Det kan også skyldes at saken har direkte betydning for personer i ens nære familie eller vennekrets, eller for bedrifter man har nær tilknytning til.»

Han beriker hverken seg selv eller sine nærmeste med sin kritikk. Han ønsker tvert imot å sikre kommunen inntektene, og sikkert øke dem, i fremtiden. Men politikerne skal ha seg frabedt et slikt engasjement.

Så for meg virker det som om at det er slik på Husan at om du ikke er enig med makta, uansett på hvilket grunnlag, er du inhabil og må spilles ut på sidelinja. I det skjulte. Hvor demokratisk er dette?

Båter fremfor folk.

Farsunds politikere prioriterer småbåt-stell og -lagring fremfor eldreomsorg og legevakt. Nå ser vi konsekvensene av å sponse næringslivet med billige kommunale eiendommer. For i praksis er det det som skjer når kommunen taper inntekter ved å selge eiendommer kraftig underpriset. I følge avtalen skal Marin Elektro betale 200,- pr kvm.

Fra kommunen: «Nye eiendomspriser med virkning fra 01.09.2016:
  • Kommunale tilleggsparseller: Ordinære (ikke grense mot sjø) kr. 250,- á kvm
  • Industri-/næringstomter og tilleggsparseller:
  • Røssevika: kr. 495,- á kvm
  • Lundevågen syd og nord: konkret helhetsvurdering
  • Andre tilleggsparseller tilgrenset sjø(alle formål)
  • Sentrumsnært: kr. 2.200,- á kvm (veil.)
  • Andre steder kr. 895,- á kvm (veil.)
  • Pris strandlinje (tillegg til areal) kr. 16.000,- á løpemeter»

Det hadde vel vært mer naturlig at Marin Elektro hadde betalt 895,- pr kvm, ikke 200,-. Hadde de tatt markedspris for tomta i Lauervik der hovedinvestoren er god for 2,5 milliarder, hadde inntekten vært 14,32 millioner, ikke 3,2 millioner. Samme pris som i Røssevika hadde gitt 7,92 millioner. Og kuttene i sykehjemsplasser hadde ikke blitt et tema, heller ikke nedleggelse av Legevakten. Men når kommunen prioriterer småbåter fremfor folk, blir det slik. Er det verd det?

Lokalavisen Listers agenda.

Fra Vær-varsom-plakaten:

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

1.5 Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Respekterer Lister disse punktene? For meg ser det ikke slik ut. Hvordan de forholder seg til punkt 1.4 har jeg skrevet om i brevet til «sirkusdirektøren». De virker ikke ha respekt for punkt 1.5 heller. Under overskriften «Fikk ikke medhold i klagen» 19. oktober gjengis deler av innholdet i klagen skrevet av talskvinnen for naboene, som teknisk utvalg avviste. Igjen nevnes det at den opprinnelige klagen kom for sent, ikke et ord om hvorfor beboerne i Nedre Danefjell ikke skjønte omfanget av etableringen før de gjorde. Fladstad har forlagt tegningene til uavhengig arkitekter som sier at Ertzeid hadde fusket i faget. Det nevnes ikke. At Engesæt måtte beklage uttalelser ang reguleringen blir heller ikke gjentatt. Beboerne i Nedre Danefjell fikk ikke nabovarsel, men måtte lese om planene i avisen, med de nevnte tegningene. Det gjentas heller ikke. Bare den sene klagen.

Her er det en gruppe av byens borgere, skattebetalere som benytter seg av sin demokratiske rett til å klage på vedtak som går mot deres interesser. Det er snakk om livskvalitet. Det er snakk om eiendomsverdier. Dvs, ikke bagateller. De er ikke i mot at det etableres småindustri i området, som det er regulert for i Lundevågen. Heller ikke at Marin Elektro vil ha butikk og verksted. Men de ønsker, forståelig nok, ikke få en hall på 20 meter «rett i fleisen». En hall det ikke fremlegges dokumentasjon på at det er behov for. Det kan godt være at behovet er kartlagt, men det nevnes i så fall ikke. Beboerne er bare noen vrangpeiser som ikke tåler at stakkars Engesæth får realisert sine drømmer.

De kjemper for sine interesser, akkurat som Engesæth og Stangeland. En demokratisk rettighet. Dette er beboere i kommune som betaler sin skatt. Boligfeltet ble etablert lenge før utbygningen av industri i Lauervika. De har tålt etableringen av Bredero og den virksomheten som ellers foregår i vågen. Og holdt kjeft. Nå har de fått nok, og benytter seg av sin klagerett som vårt demokrati tillater. Men Lister utviser ikke et gram forståelse for deres sak, den svake parten i dette forholdet. Stangeland er god for 2,5 milliarder. Den nesegruse beundringreportasjen fra 2017 står i grell kontrast til omtalen i papirutgaven av den siste klagen der bilde av Fladstad smøres ut på en halv side, som «problembarnet» som bare lager kvalm. Til sammenlikning er oppslaget om noe mye mer viktig, at NVE skrinlegger planene for å gjøre heiene i Agder til industriområde med gigantvindmøller, en liten notis i forhold.

Jeg kan ikke annet en å lure, hva slags interesse har vår lokalavis av å løpe Stangelands ærend, en utenbys milliardær, på bekostning av beboere i et lokalt boligområde? Mange er sikkert betalende abonnenter. I den grad at de ikke ønsker å snakke om investoren, han er kun nevnt en gang, i en bisetning, men gjør det de kan for å fremstille naboene i dårlig lys. Wikøren kan umulig ha hørt utsagnet «Follow the money», i stede velger hun å ta alt hun får servert av makta og storkapitalen som godt fisk, uten å kjenne etter hvordan den lukter.

Nygaard sier i massemailen sin at «Lister er omfavnet av dere på en måte vi setter stor pris på» uten å si hva det innebærer. Det er i alle fall ikke engasjement rundt avisens funksjon og innhold de setter pris på, her kunne det blitt en interessant debatt, men når redaktøren er redaktør for tre lokalaviser i stede for en, har man ikke tid eller interesse av å diskutere med betalende abonnenter eller slippe til saklig kritikk, da er det bedre å bruke spalten for leserinnlegg til spam fra diverse partiledere og rikspolitikere som få gidder å lese. Eller fantasifulle religiøse spekulasjoner fra noen faste lokale bidragsytere. Forstå det den som kan …

Åpent brev til sirkusdirektør Nygaard.

Etter å ha undret meg over dekningen av flere saker i Lister har jeg sendte jeg mail til redaktør Nygaard med innhold liknende det under, og fikk et svadasvar. Så sendte jeg teksten noe redigert til avisen som leserbrev. Jeg fikk beskjed om at redaktøren mente «Her er det så mange påstander som krever samtidig imøtegåelse at det ikke kommer på. Hun får ta det i andre kanaler.»

Jeg spurte hva som måtte dokumenteres, ingen svar. Jeg lurte på hvorfor kreves det større krav til dokumentasjon i mitt leserinnlegg enn for fantasipåstandene til f.eks. Skoland, Østhassel eller Vik? Jeg gjengir jo stort sett hva som har stått på trykk i avisen. Og stiller spørsmål rundt diverse forhold.

Svaret var like kort som arrogant:

«Fordi jeg har bestemt det. God helg. Fridtjof»

Dette var det jeg skrev:

Vil takke for oppklarende mail 17. oktober. Jeg har en stund sett på avisens dekning av kommunale saker med forundring. Som med Marin Elektro. For jeg sitter igjen med flere spørsmål en svar. Hvorfor er prisen latterlig lav. 200 kr på kvm i vår beste havn, ca en 1/3 av tomteprisen i f.eks. Røssevika, som ikke har noen strandlinje. Dette dreier seg om forhold i havnen, men det ble brått slutt på innspill fra havnesjefen etter at han problematiserte etableringen i forhold til nåværende virksomhet. Plutselig, langt uti prosessen erklærer Fylkesmannen seg inhabil. Etter flere måneder med der saken fremstilles som prosjektet for en liten lokal bedrift, kommer det frem, forsøkt kamuflert i en bisetning, at store kapitalkrefter er involvert, Engesæth er «glad for å ha Stangeland med på laget». Ikke et ord om hvor mye det dreier seg om, ikke et ord om at nevnte Stangeland, en av Norges rikeste menn, er under etterforskning for miljøkriminalitet, ikke et ord om at han i 2017 ble anmeldt for brudd på arbeidsvern-loven.

Her er vår ordfører så engasjert at han omtaler seg som vi sammen med Stangeland og Engesæth, noe som burde ringe en bjelle hos reporteren. Han kommer med et tilbud som du faktisk kritiserte i en leder, men for så la Wikøren fremstille ordfører Abrahamsen som en velgjører som gjør det han kan for å komme til enighet med beboerne i Nedre Danefjell. Når det omtales i avisen at Stave fra Høyre kommer med forslag for å ha ryddigere prosesser ved kommunens eiendomssalg i fremtiden, etter erfaringer med Lauervika, får vi vite at Ap (og ordføreren) stemte imot. Men vi får ikke vite hva slags argumenter han har for dette, for journalisten ser ikke verdien av å få vite hvorfor Arnt ikke vil har ordnede forhold i kommunens eiendomshandler.

Beboerne i Nedre Danefjell har funnet seg i mye de siste tiårene, bl.a med anleggsperiode og drift med Bredero. Et stort friluftsareal har blitt regulert ned til 70 – 80 % av det opprinnelige. Nå blir de fremstilt som kverulanter som ikke tåler at «noen får til noe i Farsund» og det gjentas til kjedsommelighet at klagen kom for sent, uten å gjenta at det skyldes at de aldri ble varslet, og at Lister trykket misvisende tegninger. Og ordføreren er mer opptatt av at båteiere får innendørs vinterlagring av småbåter enn livskvalitet og eiendomsverdi for noen titalls huseiere og skattebetalere.

Det kommer heller ikke frem om det har blitt foretatt en behovutredning, er det marked for vinterlagringsplass for så mange båter? Eller med tanke på natur og miljø? Ingen spørsmål om de har foretatt en undersøkelse om det faktisk er mulig å sprenge seg ned 2 ekstra meter, dvs ikke mer enn en ordførerlengde, og dette blir presentert som et godt tilbud. Når det tvert i mot er et hån.

Men så får jeg en fellesmail til abonnentene der Nygaard bruker begrepene «god journalistikk» og «brød og sirkus» om hverandre, og så gir det hele mening. Det var dikteren Juvenal som under keisertiden i Romerike lanserte begrepet for å beskrive herskernes bruk av brød og underholdning for å ta bort fokuset på hva maktens representanter holder på med. Her får vi høre at det faktisk er det avisen leverer og ser for seg å fortsette å levere. Og det koster, sier han. Dessverre koster dette mye mye mer enn de kronene prisøkningen på abonnementet består av, de kan vi klare. Den høyeste prisen er dessverre et svekket lokaldemokrati. Det har vi ikke råd til!

Nå har jo Lister tidligere hatt en beundrende reportasje om Stangeland, tenk at vi er så heldig å ha ham i skjærgården vår 3 – 4 uker hver sommer. (2017)
https://www.lister24.no/godhelg/i/yqMOK/listers-dyreste-ferieparadis

Det jeg påstår om Stangeland.

«Stangeland Maskin AS og IVAR IKS i Rogaland er ilagt bøter etter at kompost fra IVARs komposteringsanlegg på Hogstad i Sandnes ble ulovlig lagret i massedeponiet til Stangeland Maskin AS. I tillegg er to personer i hvert av selskapene satt under tiltale ved Jæren tingrett for de samme forholdene.» (2019)
https://www.okokrim.no/tiltaler-og-selskapsboeter-etter-ulovlig-lagring-av-kompost.6235201-411472.html?showtipform=2

«Politiet etterforsker Stangeland Maskin for brudd på arbeids-, kjøre- og hviletidsbestemmelser. (2017)
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/nogLx/vegvesenet-har-politianmeldt-ts-en

«På Kapitals liste over landets 400 rikeste figurerer Stangeland på 90. plass med en anslått formue på 2,5 milliarder kroner.»(2017)
https://finansavisen.no/nyheter/motor/2017/05/fikk-soendagsbil-til-3-5-millioner

Hvordan Stangeland behandler sine naboer:

«Ifølge advokat Elden dumpet Stangeland to lass med kampesteiner foran huset til Gimre to timer etter at Gimre sa nei til en forliksavtale om en låve de har kranglet om i mange år. Stangeland er administrerende direktør i Stangelandgruppen og nummer 69 på Kapitals liste over landets rikeste.

Arvid Gimre stod selv i stuen og fotograferte milliardærnaboen som selv satt i den grønne traktoren som hadde hengeren full av stein.» (2015)

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/1EBPW/nabokrangel-anmelder-milliardaer-for-injurier

Aust Agder Blad sin reaksjon på kritikk fra leser.

Redaktøren i Aust Agder blad mottok kritikk på avisens kvalitet. Ikke at jeg mener min kritikk skulle forårsake folkemøte, men hennes reaksjon står i sterk kontrast til Lister’s redaktør Nygaards:

«Vi inviterer derfor til et åpent møte om avisa vår i Risør. Vi kommer snart tilbake med tid og sted.

Det jeg garanterer er at vi slett ikke avfeier kritikken. Vi tar den til oss. Ikke for å bli nedtrykte og deprimerte, men for å bli bedre. Ansvaret for dette er mitt. Det er et ansvar jeg føler på. Og jeg vil gjerne møte dere som er glad i Aust-Agder Blad.» (2019)

https://www.austagderblad.no/aust-agder-blad/fra-redaktoren/meninger/takk-for-at-du-bryr-deg-om-avisa/o/5-6-227628